• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 184/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 184/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 593/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-CTN ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Quỳnh Trang, sinh ngày 26/11/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Bogata 48, 3114 Tonsberg

Giới tính: Nữ

2.

Lưu Thị Yến Trinh, sinh ngày 27/10/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Postvengen 628, 6040 Vigra

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Đan Phương, sinh ngày 10/4/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Olaf schous vei 15, H0101 0572 Oslo.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 184/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/02/2018   Số công báo: Từ số 407 đến số 408
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 184/QĐ-CTN

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377484