• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 185/QĐ-TTg năm 2005 phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 185/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 185/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/03/2005   Số công báo: Từ số 25 đến số 26
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/3/2005, Thủ tướng ban hành Quyết định 185/QĐ-TTg phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc". Cụ thể,

Phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc". Dự án được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ   năm 2005 đến năm 2006, tại 33 xã, phường thuộc địa bàn của 11 tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc.

Kinh phí để thực hiện Dự án là 2.224.640.000 đồng (Hai tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Trong đó:

Nguồn kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương là 1.795.640 triệu đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Nguồn ngân sách địa phương là 429.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng).

Từ khóa: Quyết định 185/QĐ-TTg

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53305