• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước


 

Quyết định 1878/QĐ-BCA-TCI năm 2015 công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an

Tải về Quyết định 1878/QĐ-BCA-TCI
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-BCA-TCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG CÔNG AN

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh về việc lập và công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách tổ chức giám định, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, TCI(TMAN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

 

DANH SÁCH

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BCA-TCI ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công an)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Chuyên ngành giám định

Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

Đơn vị công tác/địa chỉ liên hệ

01

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp

18/6/1958

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

39 năm công tác

Thanh tra Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

02

Đ/c Thiếu tướng Trần Việt Dũng

25/2/1956

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

41 năm công tác

Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; số 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

03

Đ/c Đại tá Trần Thế Quân

19/9/1958

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

39 năm công tác

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04

Đ/c Đại tá Lê Vân

15/02/1960

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

37 năm công tác

Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

05

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trường Thọ

20/10/1975

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

17 năm công tác

Học viện An ninh nhân dân; km 9 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

06

Đ/c Trung tá Đặng Thị Hồng Nhung

01/6/1975

Nữ

Bảo vệ bí mật nhà nước

17 năm công tác

Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

07

Đ/c Trung tá Nguyễn Thái Hoàng

13/5/1976

Nam

Bảo vệ bí mật nhà nước

15 năm công tác

Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BCA-TCI ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công an)

STT

Tên tổ chức giám định tư pháp

Chuyên ngành giám định

Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

Địa chỉ trụ sở

Họ tên người đứng đầu tổ chức

01

Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Bảo vệ bí mật nhà nước

Thành lập năm 1981

(34 năm)

15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đ/c Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng Cục trưởng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1878/QĐ-BCA-TCI   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1878/QĐ-BCA-TCI

447

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271705