• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động tiêm chủng


 

Quyết định 1878/QĐ-BYT năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 1878/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng”.

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Trưởng ban quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Cục: DP, KCB, QLD (để thực hiện);
- Các Vụ: KH-TC, TT-KT (để thực hiện);
- Các Viện: VSDT, Pasteur, KĐQG VX&SPYT (để thực hiện);
- Trung tâm TTGDSK Trung ương (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI- RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 28/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch

Sởi và Rubella là những bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Sởi và vi rút Rubella gây nên. Bệnh Rubella ở trẻ em thường nhẹ, ít biến chứng. Tuy nhiên, nếu người mẹ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây ra sảy thai, thai chết lưu, hội chứng Rubella bẩm sinh (CRS) và nhiễm Rubella bẩm sinh ở trẻ sinh ra. Hội chứng Rubella bẩm sinh bao gồm các dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái tháo đường ở trẻ nhỏ, vàng da, xuất huyết, xương thủy tinh... và nhiều trường hợp mắc đa dị tật.

Tại Việt Nam, từ cuối năm 2013 đến nay cả nước ghi nhận 4.462 trường hợp mắc Sởi xác định trong số 19.739 trường hợp sốt phát ban nghi Sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mắc chủ yếu là trẻ em 10 tuổi (chiếm 76,0%)

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo đối với các quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 1 đạt trên 80% nên sử dụng vắc xin phối hợp Sởi - Rubella (MR) trong tiêm chủng thường xuyên để đồng thời khống chế Rubella, Sởi và tăng cường hiệu quả của công tác tiêm chủng.

Việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi sẽ góp phần lớn giảm gánh nặng bệnh Rubella và hội chứng Rubella bẩm sinh, góp phần rất quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi của khu vực Tây Thái Bình Dương vào năm 2017 và bệnh Rubella trong tương lai.

2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1208/QĐ-TTg ngày 04/09/2012, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012 - 2015 về việc đưa vắc xin Rubella vào Dự án Tiêm chủng mở rộng.

- Công văn số 7004/VPCP-KGVX ngày 07/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đưa vắc xin Rubella vào Dự án Tiêm chủng mở rộng.

- Quyết định số 3788/QĐ-BYT ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ để thực hiện Dự án “Triển khai vắc xin Sởi - Rubella trong TCMR giai đoạn 2013-2015” do Liên minh toàn cầu về vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ.

- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH

1. Trên 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vắc xin MR.

2. Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

III. THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ tháng 05/2014 đến tháng 06/2015.

2. Phạm vi: Các tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Hình thức: Triển khai chiến dịch.

4. Phương thức:

- Triển khai thí điểm: Mỗi khu vực lựa chọn một huyện triển khai thí điểm cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi để rút kinh nghiệm cho chiến dịch, thời gian triển khai từ đầu tháng 9/2014.

- Đợt 1: Tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên toàn quốc, thời gian triển khai từ tháng 9-10/2014.

- Đợt 2: Tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi trên toàn quốc, thời gian triển khai tháng 11-12/2014.

- Đợt 3: Tiêm cho trẻ từ 11 tuổi đến 14 tuổi trên toàn quốc, thời gian triển khai tháng 1-2/2015.

- Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng nguy cơ cao và địa bàn đi lại khó khăn, khó tiếp cận có thể tiêm chủng đồng thời cho tất cả các đối tượng từ 1-14 tuổi trong cùng một đợt chiến dịch. Triển khai theo phương thức “cuốn chiếu” từ trường học, Trạm Y tế đến thôn bản.

- Ở những địa phương do điều kiện khí hậu, thời tiết có thể điều chỉnh thời gian tổ chức chiến dịch cho phù hợp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần được lập kế hoạch cụ thể và được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo quốc gia.

- Thời gian triển khai chiến dịch có thể thay đổi tùy theo tiến độ cung cấp vắc xin Sởi-Rubella của GAVI.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập ban chỉ đạo các tuyến

a) Ban chỉ đạo chiến dịch quốc gia

- Thành phần Ban chỉ đạo: Lãnh đạo Bộ Y tế là Trưởng ban chỉ đạo, Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đội Biên phòng, Quân y và ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan, Lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur...

- Đơn vị thực hiện: Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

b) Ban chỉ đạo chiến dịch ở tuyến tỉnh

Thành phần Ban chỉ đạo: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh/thành phố là Trưởng ban chỉ đạo, Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan: ngành Giáo dục, Hội liên hiệp phụ nữ, Bộ đội Biên phòng, Quân y...

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

c) Ban chỉ đạo chiến dịch ở tuyến huyện

- Thành phần Ban chỉ đạo: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND quận/huyện là Trưởng ban chỉ đạo, Lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014

2. Hội nghị triển khai chiến dịch

a) Hội thảo phổ biến và hướng dẫn lập kế hoạch cho tuyến tỉnh

- Nội dung: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương thức và thời gian triển khai chiến dịch.

- Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm y tế, Chuyên trách Tiêm chủng mở rộng, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2014.

b) Hội thảo phổ biến và hướng dẫn lập kế hoạch cho tuyến huyện

- Nội dung: Tăng cường hiểu biết về chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và báo cáo kết quả.

- Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS, Chuyên trách Tiêm chủng mở rộng, Bệnh viện huyện.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm Y tế huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2014.

c) Hội thảo phổ biến kế hoạch với ngành Giáo dục

Nội dung: Phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa mục đích chiến dịch, khó khăn, thuận lợi và thống nhất các biện pháp kế hoạch triển khai và sự phối hợp các ban ngành đoàn thể.

- Đơn vị thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2014.

3. Tuyên truyền

a) Trước chiến dịch

- Nội dung: Mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và đối tượng mục tiêu của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng

- Đối tượng đích: Mọi thành viên liên quan trong tổ chức thực hiện chiến dịch, người dân.

- Hình thức

+ Hội nghị triển khai (vận động truyền thông về chiến dịch để có các bài báo và thông tin trên báo, đài phát thanh, truyền hình).

+ Lễ phát động tại địa phương.

+ Đăng tải trên báo đài địa phương.

+ Truyền thông trực tiếp thông qua lãnh đạo cộng đồng, các cộng tác viên và các giáo viên ở các trường, các lãnh đạo tổ chức tôn giáo ...

+ Tờ rơi, tài liệu hỏi đáp về Sởi - Rubella

b) Trong chiến dịch

- Nội dung: Lợi ích của tiêm vắc xin Sởi-Rubella, các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng, đối tượng, thời gian, địa điểm tiêm chủng cụ thể.

- Đối tượng đích chủ yếu: Gia đình có trẻ 1-14 tuổi ở cộng đồng, giáo viên, học sinh đối tượng tiêm ở các trường học.

- Hình thức:

+ Truyền thông trực tiếp

+ Áp phích, tờ rơi, đĩa tiếng

+ Phát thanh tại địa phương bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc

c) Đơn vị thực hiện: các ban, ngành, đoàn thể xã hội từ trung ương đến địa phương với sự tham mưu của ngành y tế thực hiện công tác thông tin tuyên truyn để người dân hiểu, chủ động, tự giác tiêm vắc xin Sởi-Rubella.

4. Tổ chức Lễ phát động chiến dịch

a) Lễ phát động chiến dịch quốc gia

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

- Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đội Biên phòng, Quân y, UBND tỉnh, thành phố, các ban ngành đoàn thể, Bộ Y tế, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các Tổ chức quốc tế

- Đơn vị đầu mối thực hiện: Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014.

b) Tổ chức Lễ phát động chiến dịch tại khu vực

- Địa điểm: Miền Trung, Miền Nam, Tây Nguyên.

- Thành phần: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đội Biên phòng, Quân y, UBND các tỉnh theo từng khu vực, các ban ngành đoàn thể, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các tỉnh, thành phố theo từng khu vực, các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương, Đại diện Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia và các khu vực.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9-10/2014.

5. Tập huấn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin MR trong TCMR

a) Tập huấn triển khai chiến dịch cho giảng viên tuyến tỉnh

- Nội dung: tập huấn lập kế hoạch, cách thức điều tra đăng ký đối tượng, giám sát, kế hoạch hoạt động truyền thông trước và trong chiến dịch.

- Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm y tế, Chuyên trách TCMR, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2014.

b) Tập huấn triển khai chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến huyện

- Nội dung: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả.

- Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Trưởng khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS, Chuyên trách TCMR, Bệnh viện huyện.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm tế huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6-7/2014.

c) Tập huấn triển khai chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến xã

- Nội dung: Hướng dẫn tổ chức điểm tiêm chủng, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả. Tập huấn và tập huấn lại, cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng cho cán bộ mới, cán bộ có giấy chứng nhận >3 năm (dự kiến 50% số cán bộ).

- Thành phần: cán bộ Trạm Y tế xã tham gia chiến dịch.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm Y tế huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2014.

6. Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

Vắc xin và vật tư tiêm chủng sẽ được tiếp nhận tại miền Bắc cho 28 tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Nam cho các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Dự kiến thời gian tiếp nhận vắc xin đợt đầu vào tháng 8/2014.

a) Tại tuyến Trung ương

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện thủ tục tiếp nhận vắc xin tại sân bay Nội Bài và bảo quản tại kho của Viện, gửi mẫu vắc xin tới Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế để kiểm định chất lượng.

- Tiếp nhận vắc xin của khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên: sẽ tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, làm các thủ tục hải quan, gửi mẫu kiểm định vắc xin và bảo quản tại kho của đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đơn vị tiếp nhận tại khu vực phía Nam.

- Thời gian thực hiện: theo từng đợt tiêm chiến dịch.

b) Tuyến tỉnh

- Tiếp nhận vắc xin và bảo quản tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh theo từng đợt tiêm chiến dịch.

c) Tuyến huyện

- Tiếp nhận vắc xin và bảo quản tại Trung tâm Y tế huyện theo từng đợt tiêm chiến dịch.

d) Tuyến xã

- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh hoặc phích vắc xin.

7. Cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng

a) Tuyến Trung ương

- Với các tỉnh khu vực miền Bắc: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ vận chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh tới Trung tâm Y tế dự phòng 28 tỉnh, thành phố.

- Với các tỉnh miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên: các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực sẽ nhận vắc xin từ kho ở TP. Hồ Chí Minh và vận chuyển vắc xin tới Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố thuộc khu vực bằng xe tải lạnh.

b) Tuyến tỉnh

- Phân phối, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng tới từng huyện căn cứ vào thời gian triển khai của mỗi huyện đó.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố.

- Thời hạn hoàn thành chuyển vắc xin tới tuyến huyện là trước ngày triển khai chiến dịch 2 tuần cho mỗi đợt chiến dịch.

c) Tuyến huyện

Phân phối, vận chuyển tới các xã: Đối với những huyện có giao thông thuận lợi, Trạm Y tế xã chủ động về huyện nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng để bảo quản tại xã. Đối với những huyện khó khăn, Trung tâm Y tế huyện có kế hoạch cụ thể để vận chuyển tới xã khó khăn. Thời hạn hoàn thành vận chuyển vắc xin tới xã là trước thời điểm triển khai của xã đó từ 1 - 3 ngày.

d) Tuyến xã

Phân phối, vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm chủng trước buổi tiêm chủng.

8. Điều tra đối tượng

a) Điều tra trong trường học

- Nhóm trẻ từ 11 đến 14 tuổi (học sinh trung học cơ sở).

- Nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi (học sinh tiểu học)

- Nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi đi học nhà trẻ, mẫu giáo

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, ngành Giáo dục.

b) Điều tra tại cộng đồng

- Nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi không đi học nhà trẻ mẫu giáo.

- Nhóm trên 5 tuổi không đi học.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn xã, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện.

c) Thời gian thực hiện điều tra phải hoàn tất tối thiểu trước chiến dịch 1 tháng.

9. Đảm bảo chất lượng vắc xin

a) Kiểm định trước khi sử dụng vắc xin: Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

b) Trong quá trình triển khai tiêm chủng: Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế lấy mẫu kiểm định ngẫu nhiên.

c) Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế thực hiện kiểm định mẫu vắc xin liên quan khi xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng.

Thời gian thực hiện: tháng 7/2014 đến tháng 02/2015.

10. Tổ chức buổi tiêm chủng

a) Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm chủng phụ thuộc vào số trẻ trên địa bàn. Sở Y tế trình UBND tỉnh, thành phố quyết định chọn một hoặc nhiều ngày tiêm chủng, thành lập các điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn.

b) Thực hiện buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

c) Sở Y tế bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

d) Giám sát buổi tiêm chủng: Sở Y tế chịu trách nhiệm phân công cán bộ giám sát và hỗ trợ trong buổi tiêm chủng.

11. Giám sát, báo cáo

a) Dự án TCMR quốc gia và khu vực, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện giám sát thường xuyên việc triển khai kế hoạch: Việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng, điều tra đối tượng, tuyên truyền, tổ chức buổi tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

b) Sau khi kết thúc từng đợt chiến dịch các tỉnh sẽ gửi báo cáo chi tiết việc thực hiện triển khai từng đợt chiến dịch và kết quả tổ chức chiến dịch về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực.

c) Kết thúc từng đợt chiến dịch sẽ có hội nghị sơ kết của từng khu vực, sau khi đánh giá kết quả chiến dịch sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch Sởi - Rubella.

12. Kinh phí

a) GAVI tài trợ từ nguồn kinh phí triển khai dự án giai đoạn 2013-2015 bao gồm:

- 100% kinh phí vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Một phần kinh phí triển khai

b) Ngân sách nhà nước cấp cho dự án TCMR: hỗ trợ một số hoạt động chưa có kinh phí từ GAVI như giám sát, thuê mướn, chi nghiệp vụ chuyên môn (giám sát bệnh Rubella, hội chứng Rubella bẩm sinh, thuê chuyên gia tư vấn...).

c) Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ một số hoạt động triển khai chiến dịch như truyền thông, huy động cộng đồng, vận chuyển bảo quản vắc xin, vật tư phòng chống sốc, giám sát...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tại các địa phương phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chiến dịch, đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai kế hoạch này. Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và người dân thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch. Chỉ đạo việc tuyên truyền về tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh.

2. Sở Y tế có nhiệm vụ xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành giáo dục, vận động cha mẹ và học sinh tham gia chiến dịch. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách trẻ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo trên toàn quốc, tránh bỏ sót đối tượng. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch.

4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố; Trung tâm Y tế quận, huyện; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

5. Các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện huyện chịu trách nhiệm bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

6. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ:

- Cục Y tế dự phòng chỉ đạo triển khai Kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc giám sát, theo dõi và báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện.

- Cục quản lý Dược làm đầu mối phối hợp với Viện Kiểm định quốc gia vắc xin, sinh phẩm y tế chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vắc xin MR.

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng.

- Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vụ Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và các đơn vị liên quan bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định, đảm bảo đúng tiến độ và giám sát chất lượng vắc xin tại các tuyến.

8. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur có nhiệm vụ giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương thuộc khu vực phụ trách trong quá trình triển khai Kế hoạch, đặc biệt trong việc điều tra, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

9. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực có trách nhiệm phối hợp với địa phương lập kế hoạch và hỗ trợ tổ chức triển khai Kế hoạch. Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin Sởi - Rubella và vật tư tiêm chủng cho các tỉnh, thành phố, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng dựa vào hệ thống Tiêm chủng mở rộng từ Trung ương đến địa phương. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

10. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền về việc triển khai Kế hoạch để người dân đưa con em đi tiêm chủng.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1878/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1878/QĐ-BYT

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235156