• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Kiểm toán viên

 

Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN Quy định cấp Thẻ Kiểm toán viên nhà nước; chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 189/2007/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 07/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/03/2007   Số công báo: Từ số 244 đến số 245
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/03/2007, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN Quy định cấp Thẻ Kiểm toán viên nhà nước; chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

Quy định chung

1. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước cấp cho Kiểm toán viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

2. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước gồm 4 loại: Thẻ Kiểm toán viên dự bị, Thẻ Kiểm toán viên, Thẻ Kiểm toán viên chính và Thẻ Kiểm toán viên cao cấp; mỗi loại Thẻ được cấp cho ngạch Kiểm toán viên tương ứng.

Từ khóa: Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19379