• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2013 quy định thời gian chuyển đổi đợt tuyển quân của các địa phương do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1897/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI ĐỢT TUYỂN QUÂN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1994 và năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 931/TTr-BCH ngày 05 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi đợt tuyển quân các địa phương cụ thể như sau:

1. Các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, An Lão tuyển quân đợt 2 năm 2013; Năm 2014 chuyển sang tuyển quân đợt 1.

2. Các huyện, thị xã, thành phố: Hoài Ân, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Quy Nhơn tuyển quân đợt 1 năm 2013; Năm 2014 chuyển sang tuyển quân đợt 2.

Điều 2. Thời gian thực hiện việc tuyển quân của các huyện, thị xã, thành phố nêu trên thực hiện kể từ năm 2014 cho đến hết năm 2018.

Thời gian giao quân cụ thể thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1897/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 18/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1897/QĐ-UBND

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207992