• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Quyết định 1925/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1925/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Văn Hiến
Ngày ban hành: 09/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1925/QĐ-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
184539