• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Doanh nghiệp, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Quyết định 193/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 193/2005/QĐ-TTG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2005   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 193/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã được phê duyệt.

2. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hoá công ty nhà nước.

Từ khóa: Quyết định 193/2005/QĐ-TTG

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google