• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 1949/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04 /2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản: 10212/BCT-TTTN ngày 3/11/2011 của Bộ Công thương về góp ý vào Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 261/TTr-SCT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh vị trí xây dựng của hàng kinh doanh xăng dầu tại tuyến đường vòng tránh thị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng - Quốc lộ 2A, cụ thể như sau:

- Vị trí cũ: Tại xã Đại Đồng;

- Vị trí mới: Tại xứ đồng Bù Thun, thôn Lá Sen nằm bên phải tuyến đường vòng tránh thị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng - Quốc lộ 2A, cách vòng tròn ngã 5 bên phải đi về phía Tân Tiến - Đại Đồng 150m (khu đất giành cho doanh nghiệp thuê ký hiệu DN1 theo quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa, điều chỉnh lại báo cáo Quy hoạch, bản đồ phân bố các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Phòng cháy chữa cháy; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 3633/QĐ-UBND năm 2013

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:
1. Bổ sung mới 02 vị trí quy hoạch thuộc giai đoạn 2011-2015: Bổ sung 02 vị trí quy hoạch nằm trên tuyến đường 36m từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh để phục vụ Khu Công nghiệp Tam Dương (01 điểm tại xã Kim Long bên trái tuyến đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh; 01 điểm tại xã Tam Quan hoặc xã Hoàng Hoa nằm bên phải tuyến đường đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh);
2. Điều chỉnh 01 vị trí quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại I thuộc giai đoạn 2011-2015: Từ vị trí đã quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại I tại xã Vĩnh Thịnh chuyển về vị trí thuộc địa phận xã Tam Phúc (nằm trên tuyến QL2C mới từ Cầu Vĩnh Thịnh đi thành phố Vĩnh Yên, trong vị trí đất đã được quy hoạch để cho các doanh nghiệp thuê).

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2013

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:
1. Bổ sung mới 02 vị trí quy hoạch thuộc giai đoạn 2011-2015: Bổ sung 02 vị trí quy hoạch nằm trên tuyến đường 36m từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh để phục vụ Khu Công nghiệp Tam Dương (01 điểm tại xã Kim Long bên trái tuyến đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh; 01 điểm tại xã Tam Quan hoặc xã Hoàng Hoa nằm bên phải tuyến đường đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh);
2. Điều chỉnh 01 vị trí quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại I thuộc giai đoạn 2011-2015: Từ vị trí đã quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại I tại xã Vĩnh Thịnh chuyển về vị trí thuộc địa phận xã Tam Phúc (nằm trên tuyến QL2C mới từ Cầu Vĩnh Thịnh đi thành phố Vĩnh Yên, trong vị trí đất đã được quy hoạch để cho các doanh nghiệp thuê).

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 3633/QĐ-UBND năm 2013
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2013
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1949/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1949/QĐ-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207139