• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 195/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 195/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 601/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-CTN ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Thị Thuần, sinh ngày 28/9/1985 tại Nghệ An

Hiện cư trú tại: Eibangasse 57/10, 1220 Wien

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 28/6/1971 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: Karlsergasse 38, 1210 Wien

Giới tính: Nam

3.

Lê Thị Hương Thủy, sinh ngày 17/5/1975 tại Quảng Bình

Hiện cư trú tại: Karlsergasse 38, 1210 Wien

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Lê Bình Nhi, sinh ngày 08/11/2000 tại Áo

Hiện cư trú tại: Karlsergasse 38, 1210 Wien

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Lê Bình Minh, sinh ngày 14/4/2004 tại Áo

Hiện cư trú tại: Karlsergasse 38, 1210 Wien

Giới tính: Nam

6.

Trần Thanh Thúy, sinh ngày 01/11/1989 tại Hải Phòng

Hiện cư trú tại: Hittmairstrasse 20/1/3, 4020 Linz

Giới tính: Nữ

7.

Lê Vannessa Thùy Anh, sinh ngày 08/4/2009 tại Áo

Hiện cư trú tại: Hittmairstrasse 20/1/3, 4020 Linz

Giới tính: Nữ

8.

Lê Vannessa Thùy An, sinh ngày 10/01/2011 tại Áo

Hiện cư trú tại: Hittmairstrasse 20/1/3, 4020 Linz.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 195/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2018   Số công báo: Từ số 409 đến số 410
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 195/QĐ-CTN

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377490