• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng


 

Quyết định 198-QĐ/TW năm 2013 Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Quyết định 198-QĐ/TW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 198-QĐ/TW   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/09/2013, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 198-QĐ/TW năm 2013 Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Nguyên tắc trong quan hệ công tác

Quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau đây:

1- Sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật. Bảo đảm việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát huy sự chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

3- Bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ khóa: Quyết định 198-QĐ/TW

1.267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
282783