• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 199/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 199/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 596/TTr-CP ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-CTN ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Ngọc Trí Thành Tommy, sinh ngày 10/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Fenn 31, 14478 Potsdam

Giới tính: Nam

2.

Vũ Anh Phi, sinh ngày 08/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bachstr. 6, 10555 Berlin

Giới tính: Nam

3.

Đặng Thu Trang, sinh ngày 21/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Klybechstr. 23, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nữ

4.

Đặng Trần Thanh Trúc, sinh ngày 06/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klybechstr. 23, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Đức Long Phillip, sinh ngày 12/9/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 07, 03050 Cottbus

Giới tính: Nam

6.

Trần David, sinh ngày 04/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Firlstr. 30, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

7.

Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày 10/12/1988 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Stärkstr. 9, 67659 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

8.

Đào Lê Hiếu, sinh ngày 20/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buchering 69, 22359 Hamburg

Giới tính: Nam

9.

Hoàng Thị Mai Phương, sinh ngày 31/10/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reinickendorferstr. 8, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

10.

Lê Thị Mai Hương (Bùi Thị Mai Hương), sinh ngày 06/7/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fontanerstr. 70, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Xuân Thu, sinh ngày 29/12/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Eduardstr. 5, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

12.

Lý Phương Ly, sinh ngày 28/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wendenring 35, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Hữu Thọ, sinh ngày 27/11/1967 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Gropiusring 42, 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

14.

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 02/6/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Voßstr. 4, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

15.

Nguyễn Toni Tiến Đạt, sinh ngày 07/12/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Voßstr. 4, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

16.

Bùi Nhật Minh, sinh ngày 24/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 142, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

17.

Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 10/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str. 51, 16775 Gransee

Giới tính: Nam

18.

Lê Quỳnh Nhi, sinh ngày 23/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ratzebuhrer Allee 16, 23669 Timmendorfer Strand

Giới tính: Nữ

19.

Nguyễn Thị Luận (Staudt Thị Luận), sinh ngày 22/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Dorfstr. 3, 24395 Rabenholz

Giới tính: Nữ

20.

Trương Xuân Thành, sinh ngày 09/6/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katzmannstr. 11, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

21.

Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 04/6/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Güldensteinstr. 91, 74081 Heilbronn

Giới tính: Nữ

22.

Phan Thị Phú Vinh, sinh ngày 05/10/1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bülowstr. 26, 24105 Kiel

Giới tính: Nữ

23.

Trần Lê Đức Trung, sinh ngày 30/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obermainanlage 26, 60314 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

24.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 26/7/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Händelstr. 04, 18069 Rostock

Giới tính: Nam

25.

Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 14/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hochschulstr. 15, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

26.

Lưu Tiến Bình, sinh ngày 16/01/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wielandstr. 38, 10629 Berlin

Giới tính: Nam

27.

Lê Văn Trường, sinh ngày 02/9/1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Löbauerstr. 93, 04347 Leipzig

Giới tính: Nam

28.

Nguyễn Mimi, sinh ngày 29/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gropiusring 42, 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Lina, sinh ngày 25/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gropiusring 42, 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

30.

Nguyễn Thảo Vy, sinh ngày 10/10/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lübsche Str. 138, 23966 Wismar

Giới tính: Nữ

31.

Lưu Thụy Quỳnh Hương, sinh ngày 14/3/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Julius-Vosseler-Str. 110, 22527 Hamburg

Giới tính: Nữ

32.

Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 22/02/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhelm-Stolze-Str. 27, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

33.

Hồ Ngọc Yến, sinh ngày 17/6/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Friesenweg 37d, 49086 Osnabrück

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Quỳnh Anh Lisa, sinh ngày 16/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werner-Seelenbinder-Str. 72, 14770 Brandenburg an der Havel

Giới tính: Nữ

35.

Tống Đức Lộc, sinh ngày 16/01/1958 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kleine Feld Str. 4, 30952 Ronnenberg

Giới tính: Nam

36.

Đỗ Trường Nguyên, sinh ngày 27/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Solmitzstr. 14, 23569 Lübeck

Giới tính: Nam

37.

Phạm Quang Trọng, sinh ngày 26/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Große Dammstr. 40, 38855 Wernigerode

Giới tính: Nam

38.

Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 08/9/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Seefelderstr. 50, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

39.

Đinh Quang Thanh, sinh ngày 05/7/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Str. der Parisier Kommune 13, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

40.

Lương Minh Hiền, sinh ngày 18/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breitscheidstr. 84, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

41.

Đỗ Mạnh Hùng, sinh ngày 04/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kilianstr. 250, 90411 Nürnberg

Giới tính: Nam

42.

Phan Thúy My, sinh ngày 14/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seestr. 26, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

43.

Trần Minh Thái, sinh ngày 17/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Giehlerstr. 10, 28239 Bremen

Giới tính: Nam

44.

Lý Tuấn Nghĩa, sinh ngày 08/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rhinstr. 123, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

45.

Võ Thu Hà, sinh ngày 17/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leo Leistikow Allee 9, 22081 Hamburg

Giới tính: Nữ

46.

Bobardt Vivian Aivi, sinh ngày 09/10/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ruckteschellweg 11, 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

47.

Võ Thanh Nhi, sinh ngày 12/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sedenstr. 44, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

48.

Nguyễn Hoàng Duy Long, sinh ngày 29/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seerosenweg 1, 01259 Dresden

Giới tính: Nam

49.

Trần Thị Minh Nhàn, sinh ngày 26/7/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Erich-Kurz-Str- 5, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

50.

Trần Hà Kim Thủy, sinh ngày 07/01/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erich-Kurz-Str- 5, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

51.

Phạm Quốc Phi, sinh ngày 07/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef-Scheuerl-Str. 21, 85356 Freising

Giới tính: Nam

52.

Nguyễn Thanh Quát, sinh ngày 01/9/1966 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lärchenstr. 20, 18273 Güstrow

Giới tính: Nam

53.

Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 19/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Segewaldweg 63, 12557 Berlin

Giới tính: Nữ

54.

Thái Đình Hải, sinh ngày 10/10/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Thomas-Mann-Str. 03, 22175 Hamburg

Giới tính: Nam

55.

Ngô Đặng Vĩnh Phú, sinh ngày 19/02/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auguststr. 18, 16303 Schwedt/Oder

Giới tính: Nam

56.

Trần Xuân Lam, sinh ngày 06/11/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cunsdorferstr. 39, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nam

57.

Lưu Thị Mai, sinh ngày 23/02/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Cunsdorferstr. 39, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 07/6/2003 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Sandinostr. 17B, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

59.

Tạ Thùy Chinh, sinh ngày 31/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hittfelder Landstr. 51 B, 21218 Seevetal

Giới tính: Nữ

60.

Đàm Vương Cường, sinh ngày 14/4/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sonnenallee 205, 12059 Berlin

Giới tính: Nam

61.

Hoàng Thành Hưng, sinh ngày 16/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jägerstr. 13, 03130 Spremberg

Giới tính: Nam

62.

Phan Quang Bình, sinh ngày 26/3/1970 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Willi-Budich-Str. 65, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

63.

Nguyễn Thị Anh Phúc, sinh ngày 27/3/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Richard-Sorge-Str. 35, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

64.

Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 14/6/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cunsdorferstr. 39, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

65.

Lê Thị Thảo, sinh ngày 28/9/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 32, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

66.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 24/4/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Radickestr. 36D, 12489 Berlin

Giới tính: Nữ

67.

Trần Minh Huy, sinh ngày 18/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spohnstr. 15, 88212 Ravensburg

Giới tính: Nam

68.

Phạm Thị Thanh Hoa, sinh ngày 10/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hooverstr. 8B, 86156 Augsburg

Giới tính: Nữ

69.

Nguyễn Thị Thùy (Hofmann Thị Thùy), sinh ngày 09/6/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Haußmannstr. 117, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nữ

70.

Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 09/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 72, 79183 Waldkirch

Giới tính: Nam

71.

Nguyễn Thảo Minh, sinh ngày 23/3/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 72, 79183 Waldkirch

Giới tính: Nữ

72.

Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/10/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Steinweg 1, 06721 Osterfeld

Giới tính: Nữ

73.

Vũ Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/11/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Querstr. 1, 99867 Gotha

Giới tính: Nữ

74.

Phạm Minh Đức, sinh ngày 24/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Querstr. 1, 99867 Gotha

Giới tính: Nam

75.

Nguyễn Thị Xanh, sinh ngày 02/9/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Farenlandstieg 19d, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

76.

Hoàng Mỹ Linh, sinh ngày 04/9/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klosterstr. 7, 44135 Dortmund

Giới tính: Nữ

77.

Lê Đức Anh, sinh ngày 15/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 181A, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

78.

Bùi Mạnh Việt Toni, sinh ngày 28/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 181A, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

79.

Nguyễn Hà Vy Jenny, sinh ngày 10/6/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 181A, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

80.

Nguyễn Tuấn Nghĩa, sinh ngày 26/12/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Großenhainerstr. 9, 01589 Ríesa

Giới tính: Nam

81.

Đỗ Dương Bách, sinh ngày 28/4/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillingstr. 30, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

82.

Đinh Thị Lanh, sinh ngày 20/5/1966 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Ahltenerstr. 93, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

83.

Bùi Anh Tuấn, sinh ngày 21/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vormarkt 12, 83308 Trostberg

Giới tính: Nam

84.

Đỗ Quốc Bính, sinh ngày 08/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Greizerstr. 14, 07545 Gera

Giới tính: Nam

85.

Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 14/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freibergerstr. 2, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

86.

Nguyễn Nhật Mai, sinh ngày 19/12/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brüsselerstr. 44, 06128 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

87.

Nguyễn Nguyễn Ngọc Hải, sinh ngày 20/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franzstr. 113, 06842 Dessau-Roßlau

Giới tính: Nam

88.

Mai Linh, sinh ngày 20/11/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eschstr. 10, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

89.

Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 28/9/1972 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Drebkauerstr. 41A, 03050 Cottbus

Giới tính: Nam

90.

Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 30/3/1975 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Drebkauerstr. 41A, 03050 Cottbus

Giới tính: Nữ

91.

Triệu Đức Anh, sinh ngày 22/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86A, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

92.

Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 08/5/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 165, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

93.

Lý Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 27/3/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Prof.-C.-Ehrenberg-Weg 3, 23758 Oldenburg in Holstein

Giới tính: Nữ

94.

Đỗ Sarah, sinh ngày 11/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prof.-C.-Ehrenberg-Weg 3, 23758 Oldenburg in Holstein

Giới tính: Nữ

95.

Đỗ Jeanette, sinh ngày 24/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prof.-C.-Ehrenberg-Weg 3, 23758 Oldenburg in Holstein

Giới tính: Nữ

96.

Đỗ Thanh Tùng, sinh ngày 04/12/1991 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Str. Der Republik 15, 39638 Gardelegen.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 199/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2018   Số công báo: Từ số 409 đến số 410
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 199/QĐ-CTN

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377494