• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ

 

Quyết định 1992/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Kế hoạch sửa đổi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1992/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1992/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/11/2011   Số công báo: Từ số 597 đến số 598
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1992/QĐ-TTg

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
131584