• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


 

Quyết định 2006/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2006/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 515/TTr-CP ngày 13/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2006/QĐ-CTN ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Thị Ngọc Linh, sinh ngày 07/9/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Trinidad straat 42, 1448 TG Purmerend

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: N37/77/8 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số: B4413006 ngày 23/7/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

2. 

Phí Xuân Anh, sinh ngày 08/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kraanvogel straat 82, 9713 BS Groningen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 41 ngõ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hộ chiếu số: B5288090 ngày 11/5/2011 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

3. 

Ngô Thị Bích Ngọc, sinh ngày 18/01/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Gershwin straat 88, 1323 RV Almere

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/1A ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GKS số 409 ngày 06/9/1995

Hộ chiếu số: B8811539 ngày 21/01/2014 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

4. 

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 20/3/1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Frans Campman weg 16, 6871 XT Renkum

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 52 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hộ chiếu số: B4254866 ngày 10/6/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

5. 

Vương Thị Loan, sinh ngày 28/4/1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Hyacintenveld 44, 4613 DK Bergen Op zoom

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 7/9 Ngư Phủ, phường 6, tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 6, tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hộ chiếu số: B4627616 ngày 17/9/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

6. 

Bùi Thị Vóc, sinh ngày 19/8/1979 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Wilhelmina straat 36, 1211 GM, Hilversum

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, khu 4, thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Hộ chiếu số: B3755378 ngày 10/02/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

7. 

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 20/02/1991 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Picamide pad 13, 1448 NS Purmerend

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo GKS số 69 ngày 15/3/2007

Hộ chiếu số: B6312715 ngày 28/3/2012 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giới tính: Nữ

8. 

Nguyễn Ngọc Phúc, sinh ngày 04/3/2000 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Sint Raphael pad 12, 6001 JM Weert

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2/2 đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hộ chiếu số: N1904646 ngày 09/02/2018 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Giới tính: Nam

9. 

Ngô Nguyễn David, sinh ngày 04/11/2016 tại Hà Lan

Hiện trú tại: Gershwin straat 88, 1323 RV Almere

Nơi đăng ký khai sinh: Cơ quan có thẩm quyền Gennep, Hà Lan

Hộ chiếu số: N1755402 ngày 20/12/2016 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan.

Giới tính: Nam

 

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2006/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020   Số công báo: Từ số 1107 đến số 1108
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2006/QĐ-CTN

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458392