• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 208/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 208/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 208/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/2005   Số công báo: Số 44
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 208/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.

Những công ty nhà nước không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức: bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Từ khóa: Quyết định 208/2005/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3339