• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 21/2004/QĐ-BTS phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Thuỷ sản giai đoạn 2001-2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Tải về Quyết định 21/2004/QĐ-BTS
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2004/QĐ-BTS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 15/09/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2004   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2004, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quyết định 21/2004/QĐ-BTS phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Thuỷ sản giai đoạn 2001-2010.

MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Mục tiêu của Chương trình là tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương số 15NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX nhằm xây dựng ngành Thuỷ sản trở thành một ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiện đại với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, xây dựng nông thôn nghề cá văn minh, hiện đại. Xây dựng nghề cá nhân dân tiến lên công nghiệp và hiện đại.

Yêu cầu của Chương trình là quán triệt thực hiện đầy đủ và kịp thời Quyết định số 68/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Thuỷ sản có sự phân công, phân nhiệm, tổ chức và chỉ đạo thực hiện nội dung Chương trình hành động của Bộ đạt hiệu quả đã đề ra.

Từ khóa: Quyết định 21/2004/QĐ-BTS
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5568