• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2107/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2107/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 296/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Liên bang Nga (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LIÊN BANG NGA ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-CTN ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trần Quốc Việt, sinh ngày 28/01/1997 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: căn hộ số 179, nhà số 10, phố Komsomolskaya, thành phố Ruetov, Mát-xcơ-va

Giới tính: Nam

2. Trần Thu Hà, sinh ngày 19/10/1995 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: căn hộ số 179, nhà số 10, phố Komsomolskaya, thành phố Ruetov, Mát-xcơ-va.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2107/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 27/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/10/2016   Số công báo: Từ số 1133 đến số 1134
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2107/QĐ-CTN

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328334