• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2017 về Tiêu chí đánh giá “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 2142/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-UBND, ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch hành động “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 142/TTr-SVHTTDL, ngày 20/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Tiêu chí đánh giá “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh: Xác định các tiêu chí đánh giá việc triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

b) Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể, các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức... có liên quan đến nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Các tiêu chí đánh giá:

a) Tiêu chí: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị.

b) Tiêu chí: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.

c) Tiêu chí: Đảm bảo trật tự xã hội.

d) Tiêu chí: Giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị.

đ) Tiêu chí: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

e) Tiêu chí: Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

g) Tiêu chí: Xóa bỏ tình trạng quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt (dán tờ rơi, sơn, kẻ, vẽ trên tường rào, trụ điện...) sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

h) Tiêu chí: Giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn.

3. Nguyên tắc đánh giá:

a) Cách thức đánh giá: Bằng hình thức Hội đồng, giám sát cộng đồng, thông qua tính điểm.

b) Việc đánh giá “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên cơ sở hồ sơ của các sở, ban ngành, theo chức năng nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 513/KH-UBND, ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

c) Thang điểm đánh giá: Chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 513/KH-UBND, ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điểm liệt là điểm những nội dung được phân công tại Kế hoạch số 513/KH-UBND không thực hiện thì không được chấm điểm.

Điểm cộng thêm là 10 điểm, tổ chức các hoạt động khác thiết thực phong phú tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

4. Quy định cụ thể về các tiêu chí đánh giá:

TT

Nội dung

Điểm

Ghi chú

I

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị.

70

 

1

Quán triệt và tổ chức thực hiện văn hóa - văn minh trong giao tiếp ứng xử tại cơ quan, đơn vị, ngành

10

 

2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, thanh thiếu niên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa, tuân thủ pháp luật

10

 

3

Tuyên truyền giáo dục ở địa bàn dân cư thông qua các cuộc họp tổ, thôn, khu phố

10

 

4

Tuyên truyền cổ động trực quan; biên soạn tài liệu tuyên truyền về văn hóa, văn minh đô thị, quan hệ giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, công sở, trường học và cộng đồng dân cư

10

 

5

Hướng dẫn tuyên truyền thường xuyên liên tục về các nội dung, hoạt động có liên quan đến “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”

10

 

6

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

10

 

7

Mở chuyên mục riêng về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại trang thông tin điện tử của đơn vị

10

 

II

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa

35

 

1

Công tác chỉ đạo, tổ chức các sự kiện chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

35

 

III

Đảm bảo trật tự xã hội

40

 

1

Triển khai đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xử lý triệt để các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

10

 

2

Tập trung trọng điểm đối với các hành vi: đua xe, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, hút chích ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ...

10

 

3

Đẩy lùi tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn tỉnh

10

 

4

Kiểm tra xử lý

10

 

IV

Giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị

70

 

1

Vận động nhân dân chỉnh trang cảnh trí nhà mặt tiền trật tự, ngăn nắp; tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp vỉa hè

10

 

2

Chấm dứt tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép trên bờ tường, gốc cây, trụ điện...; tình trạng phát tờ rơi quảng cáo trên đường phố

10

 

3

Xử lý triệt để các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo

10

 

4

Sắp xếp, thu gọn hệ thống cáp quang viễn thông; chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin trên các tuyến đường chính, trọng điểm đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc kéo cáp quang mới, ưu tiên cáp ngầm trên địa bàn đô thị

10

 

5

Giải quyết tình trạng chợ tự phát

10

 

6

Thanh tra kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp Luật về thương mại

10

 

7

Xử lý về trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn; giải tỏa triệt để các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán

10

 

V

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

40

 

1

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Xử lý nghiêm đối với các hành vi đi không đúng làn đường, ngược chiều, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

10

 

2

Phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng ý thức và hành vi văn hóa giao thông khi tham gia giao thông.

10

 

3

Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông; lắp đặt biển báo, biển hiệu theo đúng quy hoạch và quy định.

10

 

4

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh, sinh viên

10

 

VI

Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

40

 

1

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường

10

 

2

Triển khai có chất lượng Phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị

10

 

3

Vận động nhân dân không thả rông động vật nuôi, phóng uế bừa bãi nơi công cộng

10

 

4

Thực hiện đúng quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, khu dân cư. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng trong ngày

10

 

VII

Xóa bỏ tình trạng quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt (dán tờ rơi, sơn, kẻ, vẽ trên tường rào, trụ điện...) sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

40

 

1

Tuyên truyền chống quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn

10

 

2

Ra quân xử lý các điểm nóng về quảng cáo rao vặt ở khu vực trung tâm

10

 

3

Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; kịp thời phát hiện, tố giác các đối tượng vi phạm

10

 

4

Quán triệt đến học sinh, sinh viên không tham gia làm dịch vụ, quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi sai quy định gây mất mỹ quan

10

 

VIII

Giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn.

35

 

1

Xử lý triệt để tình trạng xin ăn trá hình, biến tướng

35

 

5. Trình tự thủ tục đánh giá.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 513/KH-UBND, ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Việc đánh giá Tiêu chí dựa vào kết quả triển khai thực hiện, trên cơ sở báo cáo của các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương và Hội đồng đánh giá giám sát việc triển khai thực hiện.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tổng hợp báo cáo, tham mưu tổ chức họp Hội đồng, đánh giá nhận xét và chấm điểm việc triển khai thực hiện 08 Tiêu chí nêu trên.

6. Thời gian đánh giá. Tháng 12 hàng năm.

7. Khen thưởng. Trên cơ sở đánh giá nhận xét và chấm điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành thường trực các nhóm nội dung theo kế hoạch, theo dõi công tác tổ chức thực hiện và đề xuất thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các ngành, địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, phối hợp tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá Tiêu chí “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Kế hoạch số 513/KH-UBND, ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, Tp;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NVT.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2142/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 03/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2142/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393443