• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2001/QĐ-BKHCNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 11/06/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/062001, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn".

Mục tiêu:

- Nâng cao năng suất sinh học và năng suất lao động, bảo đảm hiệu quả của sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa mạnh, đa dạng, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp trong thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người lao động

- Góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới.

Từ khóa: Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7838