• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2206/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2128/TTr-STC-GCS ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh

1. Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị lực lượng vũ trang (do ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí).

2. Bộ bàn ghế ngồi làm việc.

3. Bộ bàn ghế ngồi tiếp khách.

4. Bộ bàn ghế họp, hội trường.

5. Máy vi tính để bàn (gồm cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện).

6. Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử tương đương).

7. Máy in.

8. Máy photocopy.

9. Máy chiếu; các thiết bị trình chiếu; thiết bị tương tác máy chiếu, màn hình chiếu.

10. Danh mục mua sắm tập trung ngành Giáo dục và Đào tạo (như Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này).

11. Danh mục mua sắm tập trung ngành Y tế (như Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này), trong đó:

a. Trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh (09 nhóm);

b. Vật tư y tế, khí dùng trong y tế (11 nhóm).

II. Về phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh

1. Sở Tài chính thực hiện mua sắm tài sản tập trung của tỉnh từ điểm 1 cho đến điểm 9 Mục I Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tài sản tập trung của tỉnh tại điểm 10 Mục I Điều 1 Quyết định này.

3. Sở Y tế thực hiện mua sắm tài sản tập trung của tỉnh tại tiết a điểm 11 Mục I Điều 1 Quyết định này.

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện mua sắm tài sản tập trung của tỉnh tại tiết b điểm 11 Mục I Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Thời gian thực hiện mua sắm tập trung: kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Cơ quan được phân công nhiệm vụ tại mục II Điều 1 có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung theo quy định pháp luật hiện hành; định kỳ (hàng tháng, quý) báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định)

1. Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non.

2. Trang thiết bị dạy học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

3. Thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng-an ninh trong các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

4. Bàn, ghế học sinh theo tiêu chuẩn quy định từ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

5. Thiết bị thí nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học sử dụng cho các phòng học bộ môn (không bao gồm thiết bị thí nghiệm của trường THPT chuyên).

6. Thiết bị dạy học phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học (thiết bị âm thanh, thiết bị điều khiển và các thiết bị hỗ trợ khác) cho các cấp học từ Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG NGÀNH Y TẾ
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định)

A. Trang thiết bị y tế:

1. Các loại máy thở

2. Các loại máy monitor (theo dõi bệnh nhân)

3. Các loại máy X-Quang

4. Các loại máy siêu âm

5. Các loại máy xét nghiệm sinh hoá

6. Các loại máy xét nghiệm huyết học

7. Các loại máy CT-scanner (chụp cắt lớp vi tính)

8. Các loại máy MRI (cộng hưởng từ)

9. Các loại giường bệnh và tủ đầu giường.

B. Vật tư y tế, khí dùng y tế:

1. Các loại thủy tinh thể nhân tạo

2. Các loại găng tay y tế

3. Các loại chỉ phẫu thuật

4. Các loại gạc phẫu thuật

5. Các loại bơm tiêm nhựa

6. Kim lun tĩnh mạch

7. Các loại băng dính y tế

8. Dây truyền dịch

9. Bông y tế hút nước

10. Các loại ống nghiệm

11. Các loại khí dùng trong y tế./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2206/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2206/QĐ-UBND

1.395

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317004