• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2292/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2292/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 355/TTr-CP ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2292/QĐ-CTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Tú Mi, sinh ngày 27/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wipperfürther str. 97 B, 51103 Köln

Giới tính: Nữ

2. Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 18/3/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Rochlitzer Str. 52, 04651 Bad Lausick

Giới tính: Nam

3. Đặng Hồng Trang, sinh ngày 06/5/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kaiser str. 55, 63065 Offenbach

Giới tính: Nữ

4. Đỗ Quang Thắng, sinh ngày 08/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 14, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 23/3/1989 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Obergasse 18, 36304 Alsfeld

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Linh Lina, sinh ngày 20/12/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obergasse 18, 36304 Alsfeld

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Đình Khôi, sinh ngày 11/02/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Autogen Str. 115, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

8. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 13/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harkort Str. 7, 04107 Leipzig

Giới tính: Nữ

9. Dương Nguyễn Bá Trịnh, sinh ngày 13/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bäcker Str.6, 39261 Zerbst/Anhalt

Giới tính: Nam

10. Dương Trà My, sinh ngày 12/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bäcker Str.6, 39261 Zerbst/Anhalt

Giới tính: Nữ

11. Văn Thị Thanh, sinh ngày 11/7/1966 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Holzstr. 27, 44575 Castrop-Rauxel

Giới tính: Nữ

12. Trần Hoài Nam, sinh ngày 03/10/1965 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Holzstr. 27, 44575 Castrop-Rauxel

Giới tính: Nam

13. Đinh Thị Hảo, sinh ngày 29/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dörflaser Haupt Straße 33A, 95615 Marktredwitz

Giới tính: Nữ

14. Hoàng Phương Anh Valisa, sinh ngày 11/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rhön Straße 7, 68753 Waghäusel

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 03/10/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig Straße 29, 65479 Raunheim, Hessen

Giới tính: Nữ

16. Ngô Quang Trung, sinh ngày 08/02/1977 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Dechant Plein Str.15, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

17. Chu Mai Hoa, sinh ngày 29/4/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dechant Plein Str.15, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

18. Đỗ Thị Hải Ninh, sinh ngày 15/11/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Berliner Str. 126, 14467 Postdam

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 09/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirch Straße 5, 37213 Witzenhausen

Giới tính: Nữ

20. Đào Sỹ Tráng, sinh ngày 14/10/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Winibald Str. 21, 82515 Wolfratshausen

Giới tính: Nam

21. Đào Hải My, sinh ngày 04/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Winibald Str. 21, 82515 Wolfratshausen

Giới tính: Nữ

22. Thái Tuấn Đức, sinh ngày 16/02/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schilleler Straße 22, 58511 Lüdenscheid

Giới tính: Nam

23. Lê Ba Thu, sinh ngày 10/10/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brühl Straße 9, 78259 Mühlhausen-Ehingen

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Trương Đào, sinh ngày 11/4/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Brühl Straße 9, 78259 Mühlhausen-Ehingen

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 15/02/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Abraham 17, 26122 Oldenburg

Giới tính: Nữ

26. Trần Việt Anh, sinh ngày 04/02/2001 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Abraham 17, 26122 Oldenburg

Giới tính: Nam

27. Phạm Edison, sinh ngày 14/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höchster Str. 35, 64747 Breuberg

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 22/02/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dorf str. 45, 99631 Weißensee

Giới tính: Nữ

29. Ngô Ngọc Hạnh, sinh ngày 21/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Baunwollweg 56. 47805 - Krefeld

Giới tính: Nữ

30. Phạm Đức Huy, sinh ngày 30/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katharina Maier Str. 142, 85356 Freising

Giới tính: Nam

31. Phạm Thành Nam, sinh ngày 02/02/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katharina Maier Str. 142, 85356 Freising

Giới tính: Nam

32. Võ Minh Trọng, sinh ngày 06/3/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bischof - Landersdorfer - Strasse 46, 94034 Passau

Giới tính: Nam

33. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 17/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kornblumenstraße 8, 74613 Öhringen

Giới tính: Nam

34. Đặng Thu Trang, sinh ngày 29/11/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 22, 71034 Böblingen

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 18/9/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schloss Straße 4, 73441 Bopfingen

Giới tính: Nữ

36. Đào Phương Thảo, sinh ngày 30/01/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schloss Straße 4, 73441 Bopfingen

Giới tính: Nữ

37. Đào Minh Phương, sinh ngày 23/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schloss Straße 4, 73441 Bopfingen

Giới tính: Nữ

38. Trần Mai Phương, sinh ngày 17/3/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mühl Straße 30, 70839 Gerlingen

Giới tính: Nữ

39. Bùi Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 01/12/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bischof - Landersdorfer - Strasse 46, 94034 Passau

Giới tính: Nữ

40. Võ Minh Victor, sinh ngày 10/01/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bischof - Landersdorfer - Strasse 46, 94034 Passau

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 16/7/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mexander str 75,70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

42. Phạm Thị Hồng Hoa, sinh ngày 01/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ring Str. 101, 65479 Raunheim

Giới tính: Nữ

43. Vũ Trúc Linh, sinh ngày 22/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nord Straße 86, 26842 Ostrhauderfehn

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thị Duy Linh, sinh ngày 22/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Schreinerstraße 10, 45770 Marl

Giới tính: Nữ

45. Hà Thomas Cường, sinh ngày 26/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schul str 44, 51373 Leverkusen

Giới tính: Nam

46. Bùi Thị Ngọc Hảo, sinh ngày 13/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Viehhof Straße 17/18, 68165 Mannheim

Giới tính: Nữ

47. Lưu Đức Huy, sinh ngày 12/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchstrasse 14, 575801 Gebhardshain

Giới tính: Nam

48. Phạm Kim Lan, sinh ngày 15/8/1959 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Alten Sportplatz, 22 a, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ

49. Lê Trọng Tiệp, sinh ngày 17/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alsen Straße 59, 44789 Bochum

Giới tính: Nam

50. Hoàng Ngọc Linh, sinh ngày 08/3/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermine-Villinger-Straße 8, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 19/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hippẻich 99, 55120 Mainz

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Hồng Trang, sinh ngày 08/01/1999 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Am Hipperich 99, 55120 Mainz

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 11/10/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Paul-Ritter-Straße 17, 90431 Nürnberg

Giới tính: Nữ

54. Phạm Quang Phát, sinh ngày 09/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heiratsweg 23, 26605 Aurich

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 18/8/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Heiratsweg 23, 26605 Aurich

Giới tính: Nữ

56. Phạm Quang Đức, sinh ngày 04/5/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heiratsweg 23, 26605 Aurich

Giới tính: Nam

57. Trần Đức Hiệp, sinh ngày 19/6/1969 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hofheimer Str. 9, 97453 Schonungen

Giới tính: Nam

58. Trần Thị Nga, sinh ngày 28/4/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Banater Str. 2, 93073 Neutraubling

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 12/11/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kreuznacher Straße 48, 70372 Stuttgart

Giới tính: Nữ

60. Bùi Văn Vinh, sinh ngày 20/4/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Obstmarkt 11, 86152 Augsburg

Giới tính: Nam

61. Hà Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 19/3/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Barsbütteler Strasse 38, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 25/3/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ziebland str.14, 80798 Munich

Giới tính: Nữ

63. Dương Ngọc Phúc Daniel, sinh ngày 27/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterster Weg 4, 34253 Lohfelden

Giới tính: Nam

64. Trịnh Văn Thụy, sinh ngày 06/10/1957 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Passauer Strasse 16, 81369 München

Giới tính: Nam

65. Lưu Văn Hiếu, sinh ngày 11/6/1957 tại An Giang

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 143, 24123 Kassel

Giới tính: Nam

66. Lương Thị Kim Thanh, sinh ngày 28/5/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Laber Straße 8D, 93073 Neutraubling

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Viễn Hạ, sinh ngày 28/5/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwabelweiser Weg 40, 93059 Regensburg

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Minh Dân, sinh ngày 15/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pemmern Straße 14, 51379 Leverkusen

Giới tính: Nam

69. Đào Thị Thơm, sinh ngày 01/11/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Westliche Karl-Friedrich Straße 111, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Tú Trang, sinh ngày 18/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ostpreussenstraße 27, 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Đức Hòa, sinh ngày 18/6/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Carl-Wellty Straße 4, 56072 Koblenz

Giới tính: Nam

72. Vũ Thị Phương Liên, sinh ngày 08/01/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vor Der Au 7, 63743 Aschaffenburg

Giới tính: Nữ

73. Trần Bảo Trung, sinh ngày 04/7/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wacholderweg 8, 53757 Sankt Augustin

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Thị Tiết, sinh ngày 22/02/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Meisenweg 9, 56589 Niederbreitbach

Giới tính: Nữ

75. Thái Thanh Phong, sinh ngày 09/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Welzstr. 3B, 97080 Würzburg

Giới tính: Nam

76. Trần Thị Tú Ngọc, sinh ngày 25/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Steeler Straße 97, 45139 Essen

Giới tính: Nữ

77. Trần Hồng Linh, sinh ngày 27/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mailänder Strasse 10, App. 44, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

78. Bùi Elisa Thủy, sinh ngày 05/11/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adams-Lehmann Str. 85, 80797 München

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Việt Anh Christian, sinh ngày 06/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oststr. 78, 74072 Heilbronn

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Hamy, sinh ngày 11/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salsstr. 21, 63450 Hanau

Giới tính: Nữ

81. Dương Thu Hiền, sinh ngày 03/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sickstr. 86, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nữ

82. Khuất Hoàng Việt, sinh ngày 09/11/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Professor - Scheeben Straße 2, 53340 Meckenheim

Giới tính: Nam

83. Trương Mộng Thúy, sinh ngày 06/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Dottenfeldstr. 112Z, 65936 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 30/7/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Kruchensbusch 7, 41462 Neuss

Giới tính: Nữ

85. Lý Châu Hà, sinh ngày 12/5/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nürnberger Strasse 78A, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

86. Đào Bùi Thu Hà, sinh ngày 05/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luganoweg 13, 81475 München

Giới tính: Nữ

87. Phạm Hoàng Đức, sinh ngày 08/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.62, 84140 Gangkofen

Giới tính: Nam

88. Lý Bá Đạt, sinh ngày 21/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schelmenturmstraße 6, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 24/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dülferstr. 14, 80933 München

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thúy Thanh, sinh ngày 07/4/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dülferstr. 14, 80933 München

Giới tính: Nữ

91. Ngô Thùy Trang Lena, sinh ngày 22/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eichendorffstr. 35, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Cao Minh, sinh ngày 07/3/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sander Str. 32, 86161 Augsburg

Giới tính: Nam

93. Lê Janet Shishi, sinh ngày 16/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Sauerbach 14A, 92637 Weiden I. d. Opf

Giới tính: Nữ

94. Lê Nam Trường, sinh ngày 03/5/1988 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Gravenbruchweg 81, 63069 Offenbach.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2292/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2016   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2292/QĐ-CTN

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331531