• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 "hàn kim loại - thuật ngữ và định nghĩa " do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 23/2005/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/08/2005   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP, ngày 28/07/2005, BXD đã ban hành Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 "hàn kim loại - thuật ngữ và định nghĩa ".

Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 314: 2005 “Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa”.

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại.

Quyết định 23/2005/QD-BXD này có hiệu lực có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/08/2005.

Từ khóa: Quyết định 23/2005/QĐ-BXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2703