• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN sửa đổi Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 kèm theo Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2006/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 23/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/12/2006   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/11/2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN sửa đổi Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 kèm theo Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN.

 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình

1. Tổ chức bộ máy các Chương trình gồm:

a) Các Ban chủ nhiệm Chương trình và tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm;

b) Văn phòng các Chương trình.

Từ khóa: Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15961