• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Quyết định 2327/QĐ- BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự trình bày tại mục III Phụ lục 05B kèm theo Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2327/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2327/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 10/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2007   Số công báo: Từ số 512 đến số 513
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2327/QĐ- BTC Đính chính sai sót số thứ tự trình bày tại mục III Phụ lục 05B kèm theo Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại mục III Phụ lục số 05B ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Số thứ tự trong Thông tư số 17/2007/TT-BTC về các nội dung:

- Mệnh giá trái phiếu:     đồng

- Số lượng trái phiếu chào bán:

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:           trái phiếu

- Thời gian dự kiến chào bán:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2007.

Từ khóa: Quyết định 2327/QĐ-BTC

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53370