• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

 

Quyết định 2328/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự trình bày và lỗi chính tả tại Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2328/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2328/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 10/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/07/2007   Số công báo: Từ số 516 đến số 517
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2328/QĐ-BTC Đính chính sai sót số thứ tự trình bày và lỗi chính tả tại Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC.

 

Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và lỗi chính tả tại Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

-  Điều 4, khoản 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

-  Điều 12, khoản 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

-  Điều 43, khoản 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;

-  Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2007.

Từ khóa: Quyết định 2328/QĐ-BTC

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53372