• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 2350/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2350/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2013 HUYỆN HOÀI ÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh Bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-PCLB ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai năm 2013 của huyện Hoài Ân với các nội dung chính như sau:

1. Phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân:

Số hộ dân di dời: Tổng số 522 hộ dân nằm trong vùng trũng, ven sông, suối, ngập lụt sâu, nhà đơn sơ không chống chịu được khi gió bão, lụt xảy ra phải di dời.

Trong đó: xã Ân Hảo Tây 171 hộ, xã Ân Hảo Đông 55 hộ, xã Ân Mỹ 115 hộ, xã Ân Thạnh 24 hộ, xã Ân Phong 66 hộ, xã Ân Nghĩa 18 hộ, xã Ân Tường Đông 18 hộ; xã Ân Tường Tây 55 hộ;.

Phương án di dời: Di dời tại chỗ, chuyển đến tạm trú ở các trường học, trụ sở thôn, các nhà kiên cố trong xã; thành lập đội thanh niên xung kích hỗ trợ di dời dân. UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo các xã có dân phải di dời xác định cụ thể đường, phương tiện, các địa điểm sơ tán đồng thời thông báo cho nhân dân biết và có phương án bố trí các hộ dân cụ thể vào từng vị trí tập kết dân.

2. Phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước: hồ Phú Thuận (xã Ân Đức), hồ Hóc Mỹ, Hóc Tài, Bờ Tích Xuân Sơn (xã Ân Hữu), hồ Hội Long (xã Ân Hảo), hồ Mỹ Đức (xã Ân Mỹ), hồ Kim Sơn, Bè Né, Đồng Quang (xã Ân Nghĩa), hồ Hóc Hảo, Cây Điều, Hóc Cau, Hóc Kỷ, Đá Bàn, Ân Đôn (xã Ân Phong), hồ Hố Chuối, Hóc Của (xã Ân Thạnh), hồ Thạch Khê (xã Ân Tường), hồ Phú Hữu, Phú Khương (xã Ân Tường Tây); Hóc Sim (xã Ân Tường Đông), hồ Vạn Hội (xã Ân Tín).

- Thành lập Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các hồ chứa nước; thành lập đội thanh niên xung kích cứu hộ từng công trình; chuẩn bị phương tiện, vật tư cứu hộ tại chỗ.

3. Phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các trọng điểm: Những tuyến đường thường xuyên bị ngập lụt sâu như các đi tuyến đường liên xã, liên thôn tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh.

4. Phương án tổ chức lực lượng xung kích PCLB và TKCN:

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN từ huyện cho đến xã, thị trấn do Chủ tịch huyện, xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan làm Trưởng ban.

- Thành lập tổ, đội PCLB và TKCN tại các xã, thị trấn, các công trình trọng điểm với lực lượng nòng cốt là dân quân du kích, thanh niên xung kích và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ; ngoài ra còn có lực lượng công an, quân đội đứng chân trên địa bàn huyện hỗ trợ để tham gia cứu hộ công trình, di dời dân khi thiên tai xảy ra.

5. Phương án đảm bảo hậu cần: Hướng dẫn và liên hệ ký kết với các đại lý cung cấp thực phẩm, mỳ ăn liền, nước uống, thuốc men đủ dùng cho nhân dân các vùng thường bị sạt lở, lũ, lụt, chia cắt trong thời gian 5 - 7 ngày.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân và Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Hoài Ân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác PCLB và TKCN trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai bão, lụt; lưu ý các yêu cầu sau:

a. Trước khi thiên tai, bão lụt xảy ra:

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của huyện Hoài Ân có trách nhiệm chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai phương án phòng, tránh, đối phó với thiên tai.

- Kiểm tra lại phương án “4 tại chỗ” và phương án di dời dân (chú ý các xã vùng trũng, ven sông, suối, vùng sạt lở: xã Ân Hảo Tây, xã Ân Hảo Đông, xã Ân Mỹ, xã Ân Thạnh, xã Ân Phong, xã Ân Nghĩa, xã Ân Tường Đông, xã Ân Tường Tây; vùng hạ lưu các hồ chứa: hồ Phú Thuận (xã Ân Đức), hồ Hóc Mỹ, Hóc Tài, Bờ Tích Xuân Sơn (xã Ân Hữu), hồ Hội Long (xã Ân Hảo), hồ Mỹ Đức (xã Ân Mỹ), hồ Kim Sơn, Bè Né, Đồng Quang (xã Ân Nghĩa), hồ Hóc Hảo, Cây Điều, Hóc Cau, Hóc Kỷ, Đá Bàn, Ân Đôn (xã Ân Phong), hồ Hố Chuối, Hóc Của (xã Ân Thạnh), hồ Thạch Khê (xã Ân Tường), hồ Phú Hữu, Phú Khương (xã Ân Tường Tây); Hóc Sim (xã Ân Tường Đông), hồ Vạn Hội (xã Ân Tín); tập trung phương tiện, lực lượng xung kích tại vị trí, sẵn sàng chờ lệnh. Thông báo cho nhân dân ở các vị trí phải di dời chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có lệnh.

- Kiểm tra và bổ sung ngay các vật tư cần thiết tại các vị trí tập kết để ứng cứu sự cố công trình kịp thời.

- Tổ chức khẩn cấp việc di dời dân ở các vị trí có nguy cơ sự cố đến nơi an toàn.

b. Khi thiên tai xảy ra:

- Triển khai lực lượng xung kích để tìm kiếm cứu nạn và tổ chức cứu nạn nhân dân, cứu hộ công trình do thiên tai gây ra.

- Tổ chức công tác cứu trợ, cứu chữa người bị nạn…

- Báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại và nhu cầu cứu trợ của địa phương cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp trên theo đúng quy định.

c. Khi thiên tai kết thúc:

- Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, cứu chữa người bị nạn...

- Huy động mọi lực lượng để sửa chữa nhà cửa, khắc phục tạm các công trình bị hư hỏng; tổ chức thu dọn, xử lý môi trường, hướng dẫn nhân dân đề phòng dịch bệnh cho người cũng như gia súc, gia cầm.

- Tổng hợp tình hình thiệt hại và nhu cầu cứu trợ của địa phương để báo cáo lên cấp trên đồng thời chủ động sử dụng các nguồn lực để khắc phục ngay các hậu quả do thiên tai gây ra.

d. UBND huyện Hoài Ân chủ động bố trí ngân sách địa phương đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ PCLB và TKCN của huyện; trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

e. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng tránh, đối phó với bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2013 của huyện Hoài Ân phải cụ thể, chi tiết cho từng vùng, từng địa bàn, cho từng loại hình thiên tai và từng công trình trọng điểm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực BCH PCLB và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2350/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2350/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206137