• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2355/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2355/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHẢI CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét Biên bản liên ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh ngày 09/5/2013, đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1318/TTr-SNN ngày 09/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở sản xuất thủy điện:

a. Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;

b. Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;

c. Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định.

2. Các cơ sở sản xuất nước khoáng, cơ sở sản xuất cung ứng nước sạch:

a. Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định;

b. Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn.

3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch:

a. Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn;

b. Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.

c. Xí nghiệp Dịch vụ thủy lợi - Chi nhánh TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (Đơn vị quản lý khu du lịch Hồ Núi Một).

Cụ thể danh sách các tổ chức nêu trên như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm việc các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng để tính toán xác định mức chi trả tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng của từng tổ chức và thu theo quy định.

Tiếp tục làm việc với các đơn vị, tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng và đủ điều kiện để đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, làm căn cứ tổ chức thu theo quy định.

Điều 3. Thời gian tính thu tiền dịch vụ môi trường rừng kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHẢI CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Địa chỉ liên lạc

Trụ sở đơn vị

Ghi chú

Họ và tên Giám đốc

Điện thoại

1

Các cơ sở sản xuất thủy điện

a

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;

Võ Thành Trung

056.3892 792

21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

b

Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;

Võ Lũy

056.222 0077 hoặc 056.222 2555

125 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

c

Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định

Trần Xuân Toàn

056.3946 878

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

2

Các cơ sở sản xuất nước khoáng, cơ sở sản xuất cung ứng nước sạch

a

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định

Trần Thanh Dũng

056.3846 507 hoặc 0984.337 968

Số 146 đường Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

b

Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn

Nguyễn Văn Thịnh

056.224 0035

249 Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

3

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

a

Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn

Võ Chiêu Phúc

0903.866 853

24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

b

Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

Nguyễn Đình Sanh

056.388 0860 hoặc 0905.217 066

Thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 

c

Xí nghiệp Dịch vụ thủy lợi - Chi nhánh TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (Đơn vị quản lý khu du lịch Hồ Núi Một)

Lê Khắc Bình

056.3837 250

Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2355/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2355/QĐ-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206139