• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 2386/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2386/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 362/TTr-CP ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 05 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN ẤN ĐỘ CƯ TRÚ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-CTN ngày 09 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Ally, sinh ngày 11/02/1949 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 45/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Lấy tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Đình Trung Tín

Giới tính: Nam

2. Mohamed Rafi, sinh ngày 22/4/1971 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 45/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Lấy tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Đình Trung Phi

Giới tính: Nam

3. Mumtaj, sinh ngày 11/4/1973 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 45/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Lấy tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Gia Hân

Giới tính: Nữ

4. Maymoon, sinh ngày 17/01/2007 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 45/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Lấy tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Thùy Trang

Giới tính: Nữ

5. Farita, sinh ngày 11/11/2008 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 45/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Lấy tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Thanh Duyên.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2386/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/11/2016   Số công báo: Từ số 1199 đến số 1200
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2386/QĐ-CTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332552