• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 2389/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2389/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2389/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 478/TTr-CP ngày 09/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 83 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-CTN ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Bảo My, sinh ngày 17/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-GrosseStr. 10, 16515 Oranienburg

Giới tính: Nữ

2. Phạm Ngọc Thành Trung, sinh ngày 14/4/1991 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Erich-Weinert-Str. 6, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 14/4/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zeisigweg 43, 15834 Rangsdorf

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Ngọc Lâm Thu, sinh ngày 03/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marzhaner Promenade 21, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

5. Đoàn Đức An, sinh ngày 27/7/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bargloyer 2D, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

6. Đoàn Đức Anh, sinh ngày 09/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bargloyer 2D, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

7. Vũ Hồng Liên, sinh ngày 21/5/1985 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Heidestieg 47, 22844 Norderstedt

Giới tính: Nữ

8. Vũ Văn Phú, sinh ngày 07/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str. 10, 18236 Kröpein

Giới tính: Nam

9. Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 22/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schützenstr. 75, 22761 Hamburg

Giới tính: Nam

10. Phạm Tuyết Dung, sinh ngày 10/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Tongrube 16, 99817 Eisenach

Giới tính: Nữ

11. Phạm Thảo My Debbie, sinh ngày 21/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Tongrube 16, 99817 Eisenach

Giới tính: Nữ

12. Đỗ Hoàng Ngọc Quỳnh Châu, sinh ngày 09/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Str. 57, 27432 Bremerörde

Giới tính: Nữ

13. Trần Tú Anh, sinh ngày 10/12/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Florian-Geyer-Str. 6, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

14. Phan Laura (Hausmann Laura), sinh ngày 02/01/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Lang-Str. 2, 14480 Potsdam

Giới tính: Nữ

15. Trần Quang Huy, sinh ngày 06/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchenstr. 39, 23743 Gömitz

Giới tính: Nam

16. Trần Long Nhi Emily, sinh ngày 03/9/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchenstr. 39, 23743 Gömitz

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thủy Nhi, sinh ngày 17/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Abtstr. 4, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Trung Cường, sinh ngày 31/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Raifeisenstr. 7, 14641 Nauen

Giới tính: Nam

19. Vũ Thùy Dương, sinh ngày 24/6/1995 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Erich-Weinert-Str. 42, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

20. Lê Mai Phương, sinh ngày 28/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zur Tonkuhle 1, 49393 Lohne

Giới tính: Nữ

21. Lê Đức Anh, sinh ngày 22/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zur Tonkuhle 1, 49393 Lohne

Giới tính: Nam

22. Trần Khánh Hưng, sinh ngày 14/3/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Stettinstr. 12, 38124 Braunschweig

Giới tính: Nam

23. Nguyễn Việt Tiến, sinh ngày 13/10/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahrenshooper Straße 12, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 16/10/1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Karl-Laux-Str. 33, 01219 Dresden

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Phi Long, sinh ngày 02/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittel Str. 23, 38835 Osterwieck

Giới tính: Nam

26. Trần Thùy Trang, sinh ngày 19/12/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Von-der-Schulenburg-Str. 25, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Xuân Long, sinh ngày 22/8/1969 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Zur Kleinbahn 10, 26160 Bad Zwischenahn

Giới tính: Nam

28. Vũ Trà My, sinh ngày 26/9/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bartherstr. 15, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Ngọc Linh Linda, sinh ngày 06/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Straße 5, 07607 Eisenberg

Giới tính: Nữ

30. Trần Thị Song Thanh, sinh ngày 14/12/1961 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Kurt-Eisner-Str. 55, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

31. Dương Thu Thảo, sinh ngày 19/11/1992 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Loth Str. 62, 80335 München

Giới tính: Nữ

32. Đỗ Ngọc Long, sinh ngày 20/7/1974 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Manitiusstr. 10, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

33. Đỗ Hoàng Minh Anh, sinh ngày 12/5/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Manitiusstr. 10, 01067 Dresden

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 27/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Drebkauer Str. 41A, 03050 Cottbus

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Vũ Hải Anh, sinh ngày 02/10/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erdinger Str. 72, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

36. Tô Ngọc Sơn, sinh ngày 12/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fakenberger Chausee 112, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 16/3/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roßmäßlerstr. 10, 01139 Dresden

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Lệ Thu, sinh ngày 12/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Innere Schneeberger Str. 23, 08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

39. Phan Hà Linh, sinh ngày 19/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eilenburgerstr. 16, 01309 Dresden

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 11/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osterburger Str. 4A, 39619 Arendsee

Giới tính: Nam

41. Lê An Trung, sinh ngày 01/5/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hansering 26, 27809 Lemwerder

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Trà My, sinh ngày 12/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harnackstr. 14, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

43. Phạm Thị Xuân, sinh ngày 26/3/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Baumschulenweg 2, 21255 Tostedt

Giới tính: Nữ

44. Vũ Thùy My, sinh ngày 08/12/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Baumschulenweg 2, 21255 Tostedt

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 30/7/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eliewiesel 26, 04600 Altenburg

Giới tính: Nữ

46. Trần Minh Hoàng Benjamin Vũ, sinh ngày 14/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adeweg 11, Osteel 26529

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Thành Tuấn, sinh ngày 10/6/2000 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dithmarscher Str. 48. 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Lê Chung, sinh ngày 07/01/1995 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Dithmarscher Str. 48. 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 22/7/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wittigstr. 1, 01662 Meißen

Giới tính: Nữ

50. Đoàn Thị Thu Hiền, sinh ngày 01/8/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Landsberger Allee 523, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

51. Đoàn Lê Trà My, sinh ngày 03/3/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 523, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Lê Văn Tài, sinh ngày 02/11/1964 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Str. Der Freundschaft 30, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Trọng Long, sinh ngày 09/8/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schülerstr. 24, 32756 Detmold

Giới tính: Nam

54. Phạm Quỳnh Nga, sinh ngày 09/8/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schülerstr. 24, 32756 Detmold

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Phương Ánh, sinh ngày 25/01/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schülerstr. 24, 32756 Detmold

Giới tính: Nữ

56. Mai Hương, sinh ngày 08/10/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Nationen 3, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

57. Phạm Quang Huy, sinh ngày 08/9/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lorenzweg 36, 39124 Magdeburg

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Quốc Trung, sinh ngày 30/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt-Mothes-Str. 8, 06120 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Thomas, sinh ngày 01/4/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Schmenkel-Str. 5, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 07/5/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Katharina-Geisler-Str. 33, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

61. Đỗ Xuân Hiếu, sinh ngày 03/5/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Wulheide 166, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

62. Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 17/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koksche Str. 6, 49080 Osnabrück

Giới tính: Nam

63. Phan Thanh Sơn, sinh ngày 27/7/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Einbecker Str. 56, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

64. Phạm Vũ Nam, sinh ngày 11/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rietzestr. 21, 10409 Berlin

Giới tính: Nam

65. Đoàn Anh Tony Tuấn, sinh ngày 17/4/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Artur-Becker-Str. 7, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 07/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kufürstendstr. 123, 10785 Berlin

Giới tính: Nữ

67. Đỗ Thị Hoàng Dương, sinh ngày 30/12/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Arlenburger Str. 26, 23556 Lübeck

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Bảo Tuấn Anh, sinh ngày 10/3/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zimmerstr. 3, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nam

69. Dương Minh Đức, sinh ngày 15/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Siegmunds Hof 2, 10555 Berlin

Giới tính: Nam

70. Ngô Thị Lan Phương, sinh ngày 20/3/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goerdelerstr. 7, 18069 Rostock

Giới tính: Nữ

71. Trần Minh Trung, sinh ngày 29/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Gusthof 5, 19336 Bad Wilsnack

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Hồ Thanh Ly, sinh ngày 18/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brinkstr. 3, 31600 Uchte

Giới tính: Nữ

73. Tô Thu Phương, sinh ngày 10/6/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 112, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Lê Đức Việt, sinh ngày 02/6/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Kolonnade 11, 10117 Berlin

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 12/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 7, 39638 Hansestadt Gardelegen

Giới tính: Nam

76. Vũ Thị Kim Cúc, sinh ngày 20/6/1993 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Landsberger Allee 143, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Mai Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12/11/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Heubergstr. 12/1, 78549 Spaichingen

Giới tính: Nữ

78. Đỗ Thị Minh, sinh ngày 24/02/1936 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Eiderstr. 26, 38120 Braunschweig

Giới tính: Nữ

79. Trần Công Thảo, sinh ngày 20/4/1933 tại Nam Định

Hiện trú tại: Eiderstr. 26, 38120 Braunschweig

Giới tính: Nam

80. Mai Ngọc Anh, sinh ngày 03/3/1988 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Wiesgen 36, 39116 Magdeburg

Giới tính: Nữ

81. Dương Tâm Như, sinh ngày 03/01/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vlämische Str. 30, 49688 Lastrup

Giới tính: Nữ

82. Lương Thị Hợi, sinh ngày 05/3/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 18, 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Tường Vi, sinh ngày 14/3/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lübecker Str. 47, 10559 Berlin.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2389/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 26/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/11/2015   Số công báo: Từ số 1145 đến số 1146
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/10/2015, CTN đã có Quyết định 2389/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể, CTN đã cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 83 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Quyết định 2389/QĐ-CTN có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2015.

Từ khóa: Quyết định 2389/QĐ-CTN

2.107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297128