• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

 

Quyết định 242/QĐ-BXD năm 2019 sửa đổi Quyết định 25/QĐ-BXD về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 242/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/QĐ-BXD NGÀY 09/01/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TRÊN TOÀN BỘ KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Công văn số 6593/VPCP-CN ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc lập và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Biệt thự trong Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 02/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Biệt thự trong Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 8 của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

“Điều 8. Khu Biệt thự cao cấp

- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 02/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Biệt thự trong Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Những thông tin cụ thể:

+ Khu biệt thự cao cấp bố trí ở góc phía Tây Nam khu đất, diện tích lô đất khoảng 9,1 ha bao gồm: các biệt thự, khu nhà hàng - tiếp đón (kết hợp khối dịch vụ), khu dịch vụ bể bơi, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Toàn bộ cây xanh trong khuôn viên Khu Biệt thự cao cấp giáp với đường số 6 và đại lộ Thăng Long sử dụng các loại cây cao có tán lớn che chắn tầm nhìn, bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến khu biệt thự.

+ Việc cải tạo xây dựng, bổ sung hạng mục công trình phải báo cáo Bộ Xây dựng.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Hội nghị Quốc gia;
- UBND Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ QHKT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

 

Điều 8. Khu biệt thự cao cấp

- Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự trong Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BXD ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu Biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-BXD ngày 11/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và mặt bằng định vị công trình Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia tỷ lệ 1/500.

Những thông tin cụ thể:

+ Khu biệt thự cao cấp bố trí ở góc phía Tây Nam khu đất (lô G1,G2 và E3) diện tích lô đất khoảng 8,37 ha bao gồm: 10 biệt thư chia ra làm 03 mẫu, khu nhà hàng - tiếp đón ( kết hợp khối dịch vụ), nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Toàn bộ cây xanh trong khuôn viên Khu Biệt thự cao cấp giáp với đường số 6 và đại lộ Thăng Long nên sử dụng các loại cây cao có tán lớn che chắn tầm nhìn, bụi và tiếng ồn với khu vực xung quanh.

+ Toàn bộ cây xanh trong khuôn viên Khu Biệt thự cao cấp giáp với đường số 6 và đại lộ Thăng Long, sử dụng các loại cây cao có tán lớn che chắn tầm nhìn, bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến khu biệt thự.

+ Việc cải tạo xây dựng, bổ sung hạng mục công trình phải báo cáo Bộ Xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 242/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 04/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 242/QĐ-BXD

361

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411236