• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2494/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017

Tải về Quyết định 2494/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2494/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC FESTIVAL BIỂN NHA TRANG - KHÁNH HÒA NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề ngh của Giám đc Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1819/SVHTT-QLVH ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng ban;

3. Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

4. Ông Trần Văn Hoan, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên;

5. Ông Phan Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Quốc Trâm, Giám đốc SNgoại vụ - Thành viên;

7. Ông Phạm Duy Lộc, Giám đc SThông tin và Truyền thông - Thành viên.

8. Bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch - Thành viên;

9. Ông Cao Tấn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Thành viên;

10. Ông Cao Đình Phần, Phó Giám đốc Sở Công thương - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

13. Ông Hoàng Tiết Kiệm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thành viên;

14. Ông Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh - Thành viên;

16. Ông Lê Công Chín, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa - Thành viên;

18. Ông Lê Anh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang - Thành viên;

20. Ông Nguyễn Anh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa - Thành viên;

21. Ông Lê Tiến Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt - Thành viên;

22. Ông Đỗ Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Thành viên;

23. Mời ông Trần Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên;

24. Mi bà Vũ Thị Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên;

25. Mời ông Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Thành viên;

26. Mời ông Lê Hoàng Triều, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa - Thành viên;

27. Mời ông Bùi Mau, Chủ tịch Câu lạc bộ Vịnh đẹp Nha Trang - Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017.

Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ theo quy định, tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

Điều 3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thực hiện:

- Tham mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức;

- Tham mưu quy định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tham gia Ban Tổ chức; quy chế hoạt động của Ban Tổ chức;

- Xây dựng chi tiết và tham mưu việc tổ chức triển khai công việc, kế hoạch tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả triển khai tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 hàng tháng cho Ban Tổ chức.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- TT.TU,
TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- TT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp, Văn xã;
- Lưu VT; HPN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2494/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2494/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330768