• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 25/2002/QĐ-BCN về giá dự toán ca máy chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Tải về Quyết định 25/2002/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2002/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/06/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP, ngày 10/06/2002, Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành Quyết định 25/2002/QĐ-BCN về giá dự toán ca máy chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dự toán ca máy chuyên ngành hầm lò gồm 72 danh mục loại máy và thiết bị.

Bảng giá này để làm cơ sổ lập đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng mỏ than hầm lò được áp dụng kể từ ngày 01/01/2002 và thay thế cho Bảng giá ca máy hầm lò ban hành theo Quyết định số 440 TVN/ĐTXD2 ngày 13 tháng 4 năm 1996 của Tổng Công ty thanh Việt Nam.

Tổng Công ty Than Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng bảng giá này. Trong quá trình thực hiện để xây dựng đơn giá chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì phản ảnh kịp thời cho Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng cùng xem xét điều chỉnh.

Quyết định 25/2002/QĐ-BCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2002.

 

Từ khóa: Quyết định 25/2002/QĐ-BCN

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8044