• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 250/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 253/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định 259/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 250/2006/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/2006/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 31/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/11/2006   Số công báo: Từ số 13 đến số 14
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 250/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 253/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định 259/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia:

1. Điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại như sau:

a) "Biểu trưng của thương hiệu quốc gia có tựa đề tiếng Anh là VIETNAM VALUE (giá trị Việt Nam) được gắn vào sản phẩm đã có nhãn hiệu riêng đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định".

Từ khóa: Quyết định 250/2006/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14920