• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2501/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2501/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2501/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 19/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2501/QĐ-CTN ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Trọng Khang, sinh ngày 31/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muehlgasse 14, 69168 Wiesloch, CHLB Đức

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Quang Tùng, sinh ngày 07/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luisenstr.101, 47799 Krefeld, CHLB Đức

Giới tính: Nam

3. Trần Quỳnh Trang, sinh ngày 19/11/1997 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Münster Str.109, 40476 Düsseldorf, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

4. Bùi Thomas, sinh ngày 03/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buecker Str.45, 27318 Hoya/Weser, CHLB Đức

Giới tính: Nam

5. Trần Huyền Anh, sinh ngày 03/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenstr.23c, 92421 Schwandorf, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Phương Bằng, sinh ngày 25/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.7, 85221 Dachau, CHLB Đức

Giới tính: Nam

7. Bùi Thúy Trang Silvana, sinh ngày 21/10/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schelztor Str.42, 73728 Esslingen, CHLB Đức.

Giới tính: Nữ

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2501/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 09/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/11/2015   Số công báo: Từ số 1135 đến số 1136
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2015, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định 2501/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định 2501 đã cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Chi tiết danh sách 07 công dân này được ban hành kèm theo Quyết định 2501

Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 2501/QĐ-CTN

2.235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296491