• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2583/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2583/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2583/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 514/TTr-CP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2583/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Trình A Quay, sinh ngày 26/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Room 11, 2/F, Hong Sang House, Kin Sang

Estate, New Territories, Tuen Mun

Giới tính: Nam

2.

Đinh Văn Minh, sinh ngày 04/01/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 3302, Tung On House, Lei Tung Est, Ap Lei Chau

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 18/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 22, 8/F, Man Yuen Building, 17-24 Man

Yuen Street. Yaumatei, Kowloon

Giới tính: Nữ

4.

Vũ Thị Hiền, sinh ngày 20/01/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tung Chung, Tat Tung Estate, Mun Tat House, Flat 2702

Giới tính: Nữ

5.

Trần Thúy Hường, sinh ngày 07/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15A, Lok Hing Mansion, 240 Tung Choi Sreet, Prince Edward

Giới tính: Nữ

6.

Dương Thị Hòa, sinh ngày 22/02/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat A, 11/F, Tai On Crt, 62-74 Main St. East, Shaukeiwan

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 14/3/1997 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Sau Mau Ping, South East, Sau Tak House 3914.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2583/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2018   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2583/QĐ-CTN

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373925