• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2584/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2584/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 515/TTr-CP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2584/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 12/8/1995 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Osaka-fu, Yao-shi, Takamicho 5-6-54

Giới tính: Nữ

2.

Huỳnh Bảo Trân, sinh ngày 01/5/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Higashiyodogawa-ku, Zuiko 4-1-20 Four Season Zuiko

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 30/10/1964 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Iwate-ken, Oshu-shi, Maesawa-ku, Aza Ainosawa 24-2

Giới tính: Nữ

4.

Hà Thị Thúy Hậu, sinh ngày 13/12/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Ishikawa-ken, Kanazawa-shi, Fukumasumachi Kita 1013 Jemo 206.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2584/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2018   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2584/QĐ-CTN

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373926