• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2588/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2588/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 519/TTr-CP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 20 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Chống Mỹ Linh, sinh ngày 10/01/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 44 Teban Garden, #12-398, S600044

Giới tính: Nữ

2.

Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 10/6/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 686D Choa Chu Kang Cres #06-270, S684686

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 28/5/1982 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: BLK 404B Fervale Lane #03-133, S792404

Giới tính: Nữ

4.

Phạm Hoàng Trúc Trinh, sinh ngày 30/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 412 Saujana Rd, #11-78, S670412

Giới tính: Nữ

5.

Đặng Lệ Minh, sinh ngày 05/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72 Flora Road #08-27, S506915

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 13/10/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: BLK 454 Choa Chu Kang Ave 4 #07-117, S680454

Giới tính: Nữ

7.

Lê Kim Ngân, sinh ngày 30/11/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 713 Tampines St 71 #03-190, S520713

Giới tính: Nữ

8.

Lê Ngọc Phương Quyên, sinh ngày 14/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 11 Sengkang East Ave #15-02, S544804

Giới tính: Nữ

9.

Liêu Tuyết Thảo, sinh ngày 16/6/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 58 Havelock Road #03-164, S161058

Giới tính: Nữ

10.

Tân Mỹ Thanh, sinh ngày 05/10/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 486 Jurong West Ave 1 #05-129, S640486

Giới tính: Nữ

11.

Đặng Thị Xuyến, sinh ngày 20/11/1983 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: BLK 123 Yishun St 11 #10-511, S760123

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/01/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 129 Bukit Merah View #14-162, S150129

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Mộng Lan, sinh ngày 05/02/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 18 Eunos Crescent #10-2909, S400018

Giới tính: Nữ

14.

Mã Ngọc Linh, sinh ngày 24/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 460 Segar Road #12-187, S670460

Giới tính: Nữ

15.

Giang Nhuận Kim, sinh ngày 08/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 124 Tampines St 11 #04-402, S521124

Giới tính: Nữ

16.

Trần Tú Chinh, sinh ngày 24/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 63 Lorong 5 Toa Payoh #03-294, S310063

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Thị Minh Hải, sinh ngày 06/8/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 657B Jurong West St 65 #05-650, S642657

Giới tính: Nữ

18.

Quách Thị Bế, sinh ngày 26/3/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: BLK 31 Mangis Road #02-07, S424980

Giới tính: Nữ

19.

Trần Thị Nội, sinh ngày 07/12/1984 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: BLK 716 Jurong West Street 71 #02-77, S640716

Giới tính: Nữ

20.

Lương Bích Hạnh, sinh ngày 20/4/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 73 Lorong 4 Toa Payoh #11-603, S310073.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2588/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/01/2018   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2588/QĐ-CTN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373930