• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 26/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 26/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 17/02/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2003   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/02/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005.

Mục tiêu của chương trình :

Triển khai thực hiện một số dự án then chốt nhằm :

- Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu so với các nước phát triển trong khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa phương.

- Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập trung học cơ sở.

Từ khóa: Quyết định 26/2003/QĐ-TTg

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6182