• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4) do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ CỦA DỰ ÁN B.O.T ĐƯỜNG ĐT741 (ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ĐẾN KM49 + 670,4)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND9 ngày 12 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Bình Dương về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4) trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2027/STC-GCS ngày 19 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4); cụ thể như sau:

1. Mức thu phí theo đối tượng:

a) Xe thô sơ, xe 2 bánh, xe 3 bánh: không thu.

b) Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng: 15.000 đồng/lượt.

c) Xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 40.000 đồng/lượt.

d) Xe từ 31 chỗ ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 50.000 đồng/lượt.

e) Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit: 80.000 đồng/lượt.

f) Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit: 100.000 đồng/lượt.

2. Phương thức thu phí: Một trạm tại Km25+500; thu 02 chiều.

3. Thời gian thu phí: Theo Hợp đồng B.O.T của Chủ đầu tư Dự án đã ký kết với UBND tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư hạ tầng VRG có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 19/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 26/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332830