• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 264/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 264/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 23/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 264/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 24/7/1969 tại Lào

Hiện trú tại: bản Paksé, huyện Paksé, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

2. Lê Thị Em, sinh ngày 02/6/1990 tại Lào

Hiện trú tại: bản Khăn Kờng, huyện Paksé, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

3. Lê Văn Dũng, sinh ngày 20/11/1991 tại Lào

Hiện trú tại: bản Khăn Kờng, huyện Paksé, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

4. Lê Văn Chung, sinh ngày 22/5/1995 tại Lào

Hiện trú tại: bản Khăn Kờng, huyện Paksé, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

5. Lê Văn Đoàn, sinh ngày 25/6/1996 tại Lào

Hiện trú tại: bản Khăn Kờng, huyện Paksé, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2015   Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 264/QĐ-CTN

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268801