• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 266/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 266/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 20/TTr-CP ngày 23/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 266/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 30/9/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Canberrastraat 30, 1448 NK Purmerend

Giới tính: Nữ

2. Sophie Bảo My Nguyễn, sinh ngày 26/8/2011 tại Hà Lan

Hiện trú tại: Canberrastraat 30, 1448 NK Purmerend

Giới tính: Nữ

3. Mai Công Đoàn, sinh ngày 12/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: West Vaardeke 106, 4731 ME Oudenbosch

Giới tính: Nam

4. Bùi Thị Hiền, sinh ngày 22/8/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Koekoeksbloem 26, 6922 GR Duiven

Giới tính: Nữ

5. Phạm Việt Thắng, sinh ngày 10/4/1966 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hortensialaan 37, 9713 KH Groningen

Giới tính: Nam

6. Lê Hồng Thiên Phúc, sinh ngày 10/10/1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kerkstraat 96, 5575 AZ Luyksgestel

Giới tính: Nam

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 266/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2015   Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 266/QĐ-CTN

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268802