• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 268/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 268/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 23/TTr-CP ngày 23/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 204 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 268/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Ny, sinh ngày 05.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wileystraße 22, 89231 Neu-Ulm

Giới tính: Nữ

2. Phạm Thị Hồng Thảo (Nitsche Phạm Hồng Thảo), sinh ngày 09.9.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bärenweg 28, 76149 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

3. Nitsche Phạm Kevin, sinh ngày 23.11.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bärenweg 28, 76149 Karlsruhe

Giới tính: Nam

4. Trần Đức Long, sinh ngày 27.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgwallstr.7, 06862 Dessau-Roßlau

Giới tính: Nam

5. Hoàng Diễm Ly, sinh ngày 22.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstraße 12, 70736 Fellbach

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Thiên Thanh, sinh ngày 14.6.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wüstenroter Weg 11, 70437 Stuttgart

Giới tính: Nữ

7. Trần Tú Linh, sinh ngày 03.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwabacher Str.211, 90763 Fürth

Giới tính: Nữ

8. Trần Thị Anh Tú Minna, sinh ngày 09.4.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Düsseldorfer Straße 1, 63110 Rodgau

Giới tính: Nữ

9. Trần Đức Anh, sinh ngày 02.8.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwabacher Str.211, 90763 Fürth

Giới tính: Nam

10. Dương Thế Hùng, sinh ngày 29.5.1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Münchener Straße 5, 82362 Weilheim i. OB

Giới tính: Nam

11. Trần Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 03.6.1980 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Siemens str.14, 60594 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

12. Đặng Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 18.6.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roggenkamp 10, 22305 Hamburg

Giới tính: Nữ

13. Lê Duy Hưng Hà, sinh ngày 07.3.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rogenkamp 10, 22305 Hamburg

Giới tính: Nam

14. Vũ Đức Hải, sinh ngày 10.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofgeimarer str.2e, 07422 Bad Blankenburg

Giới tính: Nam

15. Đỗ Thị Hồng Lĩnh, sinh ngày 02.11.1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Fizionstr.3/1, 72762 Reutlingen

Giới tính: Nam

16. Phạm Tùng Lâm, sinh ngày 30.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst Barlach Ring 27, 06124 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

17. Phạm Thị Thu Linh, sinh ngày 25.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst Barlach Ring 27, 06124 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

18. Lê Tuấn Sơn, sinh ngày 19.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Akazien Str.43, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

19. Bùi Ngọc Oanh, sinh ngày 28.01.2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Konrad Adenauer Ring 13, 76767 Hagenbach

Giới tính: Nữ

20. Phạm Thu Hà, sinh ngày 04.9.1982 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Pferseer Str.10, 86150 Augsburg

Giới tính: Nữ

21. Bùi Văn Đoán, sinh ngày 20.10.1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lorenz Str.10, 95028 Hof

Giới tính: Nam

22. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reinheimer Straße 94b, 64846 Groß-Zimmern

Giới tính: Nữ

23. Ngô Michael Duy Hiển, sinh ngày 10.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karolingerstr.131, 45326 Essen

Giới tính: Nam

24. Hoàng Quang Anh, sinh ngày 06.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabethastraße 10, 97631 Bad Königshofen i. Grabfeld

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 06.7.1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Eisenbahn Str.10a, 66849 Landstuhl

Giới tính: Nữ

26. Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 24.11.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mettmanner Str.15, 42489 Wülfrath

Giới tính: Nam

27. Phùng Thị Thu Hương, sinh ngày 24.10.1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Halbergstraße.64, 66121 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

28. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 13.3.1967 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Gaisbacher Straße 64, 74653 Künzelsau

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Tuấn Lâm, sinh ngày 08.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Graspoint 71, 83026 Rosenheim

Giới tính: Nam

30. Lê Quang Chung, sinh ngày 23.8.1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Trecknase 3, 42897 Remscheid

Giới tính: Nam

31. Hà Thanh Tú, sinh ngày 13.7.1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Echinger Str.15, 85375 Neufahrn b.Freising

Giới tính: Nam

32. Hoàng Ngọc Thùy Linh, sinh ngày 04.3.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mittelseestraße 13, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Ngọc Mai Vy, sinh ngày 13.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenweg 6, 49504 Lotte

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Bích Phương Nhi, sinh ngày 15.6.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plettstr.38, 81735 München

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Ngọc Phương Linh, sinh ngày 11.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenweg 6, 49504 Lotte

Giới tính: Nữ

36. Lê Thị Thu Thùy, sinh ngày 10.01.1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Siemenstr.16, 60594 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

37. Tống Việt Hùng, sinh ngày 26.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindwurmstr.39, 80337 München

Giới tính: Nam

38. Tống Lý Phương Anh, sinh ngày 26.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fraunhoferstr.35, 80469 München

Giới tính: Nữ

39. Trần Bảo Hân Katharina, sinh ngày 26.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr.12, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

40. Phan Thị Linh Thư, sinh ngày 04.8.1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Helfensteinstraße 83-84, 56077 Koblenz

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 23.6.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Helfensteinstraße 83-84, 56077 Koblenz

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 22.11.1991 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Im Wiesaztal 21, 72770 Reutlingen

Giới tính: Nữ

43. Trịnh Thanh Thủy, sinh ngày 25.12.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brahmsstr.29, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

44. Trần Thị Hồng Phúc, sinh ngày 24.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reinheimer Str.94b, 64846 Groß-Zimmern

Giới tính: Nữ

45. Bùi Thanh Hải, sinh ngày 25.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Belchenstr.6, 79539 Lörrach

Giới tính: Nam

46. Nguyễn David Hoàng Vũ, sinh ngày 28.12.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt Karl Doberer str.20, 90439 Nuernberg

Giới tính: Nam

47. Hoàng Minh Quang, sinh ngày 14.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flexstr.2, 85055 Ingolstadt

Giới tính: Nam

48. Đặng Hương Quỳnh, sinh ngày 13.10.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pariser str.162, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

49. Đoàn Ngọc Thanh, sinh ngày 12.6.1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Marienstr.123, 45663 Recklinghausen

Giới tính: Nữ

50. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 23.7.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Königstr.13, 32545 Bad Oeynhausen

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Minh Quyết, sinh ngày 18.8.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kupferhammer 1, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

52. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 01.3.1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Alte Holstenstr.22, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

53. Phạm Văn Việt, sinh ngày 30.10.1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Goerlitzer str.4, 41460 Neuss

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Hoài Chung, sinh ngày 10.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paula Hertwig str.24, 06120 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh ngày 14.5.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trothaer str.15, 06118 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thành Lân, sinh ngày 22.10.2001 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Georg Schurmann str.99, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Đức Ngũ, sinh ngày 20.11.1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Pagen Straße 9, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 10.12.1946 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Postweg 2, 31812 Bad Pyrmont

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 14.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Gasse 44,07318 Saalfeld Thüringen

Giới tính: Nữ

60. Cao Tấn Khang, sinh ngày 09.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wuerstr.9, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Thị Hiền Trang, sinh ngày 25.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Staette 9a, 99974 Muehlhausen

Giới tính: Nữ

62. Dương Ngọc Ánh, sinh ngày 20.5.1962 tại Bình Định

Hiện trú tại: Rosenstr.23, 71106 Magstadt

Giới tính: Nam

63. Lê Cristian Ngô Huy Cường, sinh ngày 19.5.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koenigsteiner str.57, 65929 Frankfurt

Giới tính: Nam

64. Võ Lâm Hương, sinh ngày 26.3.1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Viktoria str.18, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 09.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schweinfurter str.39, 97525 Schwebheim

Giới tính: Nữ

66. Mai Phương Mai, sinh ngày 14.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wildmannstr.20/2, 81829 Muenchen

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Như Nguyệt, sinh ngày 08.02.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwetschkestr.18, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 08.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaerntner str.70, 72250 Freudenstadt

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 24.9.1968 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hochfeldstr.155, 67065 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

70. Phan Thị Trà My, sinh ngày 02.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plettstr.14, 81735 Muenchen

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Đỗ Uyên, sinh ngày 14.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schuetzengraben 22, 95478 Kemnath

Giới tính: Nữ

72. Phạm Huy Phước, sinh ngày 22.11.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siering 46, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

73. Hồ Sĩ Sáng, sinh ngày 24.12.1974 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Ladt str.53, 80689 Muenchen

Giới tính: Nam

74. Phạm Thị Hồng Diễm, sinh ngày 09.4.1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Gartenstr.18, 42897 Remscheid

Giới tính: Nữ

75. Trần Anh Thúy, sinh ngày 01.5.1961 tại Nam Định

Hiện trú tại: Oststr.4, 41849 Wassenberg

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thúy Diễm, sinh ngày 19.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Piperstr.21, 80999 München

Giới tính: Nữ

77. Liêu Vĩnh Hạnh, sinh ngày 03.11.1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Westendstr.19, 63225 Langen Hessen

Giới tính: Nữ

78. Đoàn Hải Nam, sinh ngày 20.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bourdonstr.1, 85354 Freising

Giới tính: Nam

79. Huỳnh Bảo Đạt, sinh ngày 23.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anne-Frank-Str.22, 19061 Schwerin

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Xuân Giao, sinh ngày 31.3.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eschenstr.3, 82110 Germering

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Kevin Ninh, sinh ngày 25.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roemerstr.17, 68642 Buertadt

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Văn Chính, sinh ngày 24.3.1960 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Darmstaedterstr.49, 68647 Biblis

Giới tính: Nam

83. Trần Thu Thoa, sinh ngày 05.7.1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eichen str.4, 63920 Grossheubach

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Khánh, sinh ngày 30.8.1994 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Passauerstr.41a, 81369 München

Giới tính: Nam

85. Nghiêm Thị Tình, sinh ngày 10.5.1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Storm str.4, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

86. Phạm Việt Phương, sinh ngày 18.11.1999 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Luitpoldstr.10, 86157 Augsburg

Giới tính: Nam

87. Hồ Mạnh Quân, sinh ngày 27.5.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tuerkenstr.80, 80799 Muenchen

Giới tính: Nam

88. Phạm Thị Hồng Chuyên, sinh ngày 28.8.1985 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Grabenstraße 14, 71229 Leonberg

Giới tính: Nữ

89. Đỗ My My, sinh ngày 04.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Viktoriastr.22, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nữ

90. Đỗ Hồng Danh, sinh ngày 06.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Viktoriastr.22, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Bình Vương, sinh ngày 26.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef-Scheuerl-Str.23, 85356 Freising

Giới tính: Nam

92. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 21.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kreuzgasse 18, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Đình Phúc, sinh ngày 29.3.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mainstraße 17, 65428 Rüsselsheim

Giới tính: Nam

94. Phạm Thị Minh Huệ (Bekker Minh Huệ), sinh ngày 19.01.1951 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Freiburger Weg 1, 48151 Muenster

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Mai Hoàng, sinh ngày 11.5.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Auberg 9, 54568 Gerolstein

Giới tính: Nam

96. Trần Thị Hồng Thu, sinh ngày 12.11.1959 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rheinstraße 36, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

97. Trần Tuấn Khang, sinh ngày 07.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koelner str.31, 60327 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 20.11.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Feldbergstraße 35, 63225 Langen, Hessen

Giới tính: Nam

99. Phạm Thu Hạnh, sinh ngày 16.01.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Feldberg Str.35, 63225 Langen, Hessen

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Angela Phạm Châu Anh, sinh ngày 31.5.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Feldberg str.35, 63225 Langen, Hessen

Giới tính: Nữ

101. Bùi Thị Tuyết, sinh ngày 10.12.1992 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Löllsanlage 2, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

102. Bùi Duy Anh, sinh ngày 17.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Löllsanlage 2, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

103. Lương Thị Thanh Mai, sinh ngày 25.02.1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Gugelstr.19, 90443 Nürnberg

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 03.4.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lemkestraße 13, 31787 Hameln

Giới tính: Nữ

105. Đô Erick, sinh ngày 27.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Fuhrenkampe 49, 30419 Hannover

Giới tính: Nam

106. Vũ Thanh Phượng, sinh ngày 27.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auwiese 17, 30419 Hannover

Giới tính: Nữ

107. Đặng Thái Mike Hoài Nam, sinh ngày 20.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hang 4, 88447 Warthausen

Giới tính: Nam

108. Trần Thảo Ly, sinh ngày 29.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Minslebener str.35, 38855 Wernigerode

Giới tính: Nữ

109. Lê Ứng Hoàng, sinh ngày 14.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ferdinand-Küderli-straße 1, 71332 Waiblingen

Giới tính: Nam

110. Đỗ Tuấn Giang, sinh ngày 12.7.1992 tại Nga

Hiện trú tại: Schweinfurter Str.39, 97525 Schwebheim

Giới tính: Nam

111. Đỗ Hồng Vân, sinh ngày 24.7.1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hagenschiessstr.1, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nữ

112. Trương Chí Thành, sinh ngày 24.9.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weissestr.38, 04299 Leipzig

Giới tính: Nam

113. Mạc Thị Kim Thoa, sinh ngày 04.02.1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nordschleswiger Straße 53, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

114. Đoàn Anh Quốc, sinh ngày 08.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordschleswiger Straße 53, 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

115. Đoàn Lily, sinh ngày 14.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordschleswiger Straße 53, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

116. Vũ Ngọc Jean, sinh ngày 06.10.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osterhofener weg 3, 80638 München

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Hà Trung Anh, sinh ngày 22.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldstr.85, 63071 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

118. Phạm Minh Thành, sinh ngày 14.02.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brabanstr.15, 52062 Aachen

Giới tính: Nam

119. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 15.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hankenstr.26, 28195 Bremen

Giới tính: Nam

120. Phạm Quốc Cường, sinh ngày 17.12.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Marktstr.8, 51643 Gummerbach

Giới tính: Nam

121. Trần Quốc Khánh, sinh ngày 25.7.1955 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schützenstr.28, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nam

122. Trần Đại Đức, sinh ngày 01.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zähringenstr.82, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nam

123. Lê Hồng Hân, sinh ngày 26.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hafner str.9, 99165 Dietenheim

Giới tính: Nữ

124. Trương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25.3.1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Velberter str.4, 40227 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

125. Phạm Kiều Quy, sinh ngày 07.01.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In der Rehre 30, 30457 Hannover

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Mạnh Tiến, sinh ngày 22.8.1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Zschokkestr.82,80686 München

Giới tính: Nam

127. Bùi Phương Nhung Celine, sinh ngày 08.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elbinger Straße 1, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

128. Hồ Nguyễn Anh Patty Kỳ, sinh ngày 14.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vogesenallee 34, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

129. Trần Việt Hùng, sinh ngày 04.8.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt Schumacher str.12e, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

130. Trần Bích Nhi, sinh ngày 26.8.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt Schumacher str.12e, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

131. Trần Vũ Việt Trung, sinh ngày 09.02.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt Schumacher str.12e, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

132. Hoàng Tuấn Duy, sinh ngày 05.10.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Sulzheimer Pfad 24, 55286 Worrstadt

Giới tính: Nam

133. Hoàng Tuấn Tú Leon, sinh ngày 18.12.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Sulzheimer Pfad 24, 55286 Worrstadt

Giới tính: Nam

134. Hoàng Tuấn Nhật Erich, sinh ngày 02.12.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Sulzheimer Pfad 24, 55286 Worrstadt

Giới tính: Nam

135. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 02.02.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schmiedestr.10, 38820 Halberstadt

Giới tính: Nữ

136. Bùi Tuấn Hùng, sinh ngày 11.7.1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hebbel str.3, 07546 Gera

Giới tính: Nam

137. Đỗ Quang Anh, sinh ngày 02.01.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerichts Weg.14, 04103 Leipzig

Giới tính: Nam

138. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 26.12.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Max-Planck-Str.8, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

139. Nguyễn Nhật Minh, sinh ngày 27.01.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Eisernen Birnbaum 2, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

140. Vũ Thị Thủy Vinh, sinh ngày 05.5.1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Bornaische Straße 166, 04279 Leipzig

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Công Khánh My, sinh ngày 13.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bornaische Straße 166, 04279 Leipzig

Giới tính: Nữ

142. Trần Anh Linh, sinh ngày 25.9.1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt-Karl-Doberer-str.28b, 90439

Giới tính: Nam

143. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 31.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muehlen str.33, 26892 Doerpen

Giới tính: Nam

144. Bùi Giang Nam, sinh ngày 11.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ehemannstr.6, 90478 Nuernberg

Giới tính: Nam

145. Trịnh Hồng Sơn, sinh ngày 14.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Ring 12, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

146. Trịnh Xuân Thủy, sinh ngày 08.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Ring 12, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

147. Lò Văn Linh, sinh ngày 29.10.1969 tại Sơn La

Hiện trú tại: Bahnhofstraße 44, 34454 Bad Arolsen

Giới tính: Nam

148. Nguyễn Thị Mịch, sinh ngày 30.6.1957 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kinscherfstr.8, 55545 Bad Kreuznach

Giới tính: Nữ

149. Đặng Phạm Lê Huyền My, sinh ngày 12.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 10, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 12.3.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Euskirchener str.28 E, 41489 Neuss

Giới tính: Nam

151. Phạm Thị Minh Huyền, sinh ngày 11.12.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Euskirchener str.28 e, 41489 Neuss

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Cẩm Nhi, sinh ngày 19.9.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Euskirchener str.28 e, 41489 Neuss

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Tài, sinh ngày 17.9.1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zeulenrodaer Str.52, 89537 Giengen

Giới tính: Nữ

154. Lò Nguyên Minh, sinh ngày 05.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plinganserstr.32, 81369 München

Giới tính: Nam

155. Nguyễn Thúy Hà, sinh ngày 13.9.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Plinganserstr.32, 81369 München

Giới tính: Nữ

156. Trương Quang Tiến, sinh ngày 06.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brandenburger str.8/2, 80805 Muenchen

Giới tính: Nam

157. Tống Đức Hùng, sinh ngày 29.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An Der Gonna 2, 06526 Sangerhausen

Giới tính: Nam

158. Trần Phan Anh, sinh ngày 22.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Clematisweg 25, 60433 Frankfurt

Giới tính: Nam

159. Đỗ Hà, sinh ngày 25.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schenckstraße 53, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

160. Lê Quang Nhật, sinh ngày 07.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Büchenbronner Str.11, 73061 Ebersbach an der Fils

Giới tính: Nam

161. Phạm Tiến Hoàng, sinh ngày 28.9.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plettstr.17, 81735 München

Giới tính: Nam

162. Đỗ Đức Khôi, sinh ngày 02.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hibiskusweg 6, 63741 Aschaffenburg

Giới tính: Nam

163. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 29.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brühlfeld 8a, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Duy Thuận, sinh ngày 28.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pirmasenser str.60, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nam

165. Nguyễn Duy Thái, sinh ngày 12.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pirmasenser Str.60, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Đăng Long, sinh ngày 30.10.1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Friedenstraße 2, 99423 Weinmar

Giới tính: Nam

167. Huỳnh Quốc Thắng Joe, sinh ngày 02.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Michael-Ende-Weg 8, 30966 Hemmingen

Giới tính: Nam

168. Vũ Thomas, sinh ngày 30.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Überlinger Weg 2. 81243 München

Giới tính: Nam

169. Trần Ngọc Hải, sinh ngày 19.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maximilian Wetzger str.6, 80636 Muenchen

Giới tính: Nam

170. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 04.8.1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bochumer str.18, 51103 Koeln

Giới tính: Nữ

171. Bạch Kim Ly Liên, sinh ngày 15.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höhnkamp 15, 21255 Wistedt

Giới tính: Nữ

172. Phạm Đức Duy, sinh ngày 29.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Uhlbergstr.19, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

173. Bạch Kim Mỹ Lan, sinh ngày 20.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoehnkamp 15, 21255 Wistedt

Giới tính: Nữ

174. Lý Gia Linh Katharine, sinh ngày 17.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fuerstenberger str.20, 37603 Holzminden

Giới tính: Nữ

175. Nguyễn Đào Mỹ Huyền, sinh ngày 23.5.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hohenzollernstr.59, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 21.6.1964 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Schwalbacher str.1, 61350 Bad Homburg

Giới tính: Nam

177. Phạm Văn Thiện, sinh ngày 05.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heilig-Kreuz-Str.45, 91522 Ansbach

Giới tính: Nam

178. Đinh Diễm Phương, sinh ngày 06.5.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr.6a, 93077 Bad Abbach

Giới tính: Nữ

179. Đinh Trường An, sinh ngày 20.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr.6a, 93077 Bad Abbach

Giới tính: Nam

180. Phan Thị Thanh Tâm, sinh ngày 14.07.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Spiekerooger str.31, 26419 Schortens

Giới tính: Nữ

181. Nguyễn Hồng Ân, sinh ngày 06.4.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spiekerooger str.31, 26419 Schortens

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Thị Thiên Trang, sinh ngày 03.02.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wormser str.7, 67657 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Xuân Tiến, sinh ngày 14.11.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Matth-Grünew-Ring 25, 97422 Schweinfurt

Giới tính: Nam

184. Nguyễn Tạ Dũng, sinh ngày 02.02.1958 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Barmbeker str.27b, 22303 Hamburg

Giới tính: Nam

185. Đỗ Việt Hải, sinh ngày 24.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 47, 35708 Haiger

Giới tính: Nam

186. Trần Thị Trang, sinh ngày 09.8.1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Wertstraße 10, 74673 Mulfingen

Giới tính: Nữ

187. Hà Tony, sinh ngày 13.11.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wertstraße 10, 74673 Mulfingen

Giới tính: Nam

188. Lê Thùy Anh, sinh ngày 24.3.1985 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: S6, 17 D68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

189. Nguyễn Gia Linh, sinh ngày 06.3.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: S6, 17 D68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

190. Phan Tấn Nghĩa, sinh ngày 30.8.1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Ost str.8, 71566 Slthuette

Giới tính: Nam

191. Lê Tiến Dũng, sinh ngày 28.8.1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Zwirngasse 1, 99625 Kölleda

Giới tính: Nam

192. Lê Thị Phương Ngọc An, sinh ngày 03.01.1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Langer Anger 95, 69115 Heidelberg

Giới tính: Nữ

193. Phạm Thị Ngọc Hân, sinh ngày 17.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Alten Friedhof 7, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

194. Đặng Hoàng Đức, sinh ngày 22.9.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigsburger str.150, 70435 Stuttgardt

Giới tính: Nam

195. Nguyễn Trà My, sinh ngày 23.11.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: St Hubertus str.2, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

196. Trịnh Ngọc Lan, sinh ngày 03.12.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Noerdliche Lohstr.1, 47798 Krefeld

Giới tính: Nữ

197. Hoàng Anh Quân, sinh ngày 27.01.1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hauptstr.343a, 55743 Idar Oberstein

Giới tính: Nam

198. Dương Duy Lâm, sinh ngày 14.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freiensteinauer Straße 19, 36381 Schlüchtern

Giới tính: Nam

199. Phạm Thành Dương, sinh ngày 29.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franz-Schubert Str.30, 70195 Stuttgart

Giới tính: Nam

200. Lê Bảo Trân, sinh ngày 24.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Str.34, 34117 Kassel

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 15.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mühlen Str.27, 76275 Ettlingen

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Ramona Ánh Nguyệt, sinh ngày 15.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mozartstr.2, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

203. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 01.10.1988 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger str.205c, 80687 Muenchen

Giới tính: Nữ

204. Bùi Thanh Duy Anh, sinh ngày 05.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterm Wulfhorn 25, 38855 Wernigerode./.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 268/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2015   Số công báo: Từ số 291 đến số 292
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 268/QĐ-CTN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269045