• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 2684/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Chung cư nhà ở xã hội HQC Cần Thơ và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần Đầu tư-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ nộp ngày 21 tháng 7 năm 2016 và nộp bổ sung ngày 11 tháng 8 năm 2016;

Xét Báo cáo thẩm định số 2225/BC-SKHĐT.KT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận Nhà đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN CẦN THƠ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800715721, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 10 năm 2015 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Địa chỉ trụ sở chính số 27-28, Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông TRƯƠNG ANH TUẤN, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1964; quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 024257249 cấp ngày 20 tháng 7 năm 2006 tại Công an Thành Phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: Số 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay số 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư:

1. Tên dự án đầu tư: CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI HQC CẦN THƠ.

2. Mục tiêu dự án: Dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

3. Quy mô dự án: 4 block chung cư 10 tầng (9 tầng và 1 tầng lửng); công trình cấp II; Mật độ xây dựng 50%; Mật độ cây xanh: 25%; Hệ số sử dụng đất 4,3; tổng số căn hộ chung cư: 492 căn, bao gồm 394 căn nhà ở xã hội và 98 căn nhà ở thương mại.

4. Địa điểm thực hiện dự án: phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; bao gồm 2 phần đất thuộc 2 dự án giáp ranh nhau:

a) Một phần thuộc dự án Khu dân cư Thường Thạnh: 5.258,6m2.

b) Một phần thuộc dự án Khu dân cư Thường Thạnh - phần mở rộng 7ha: 1.157m2.

5. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 6.421,6m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 250.258.540.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng). Bao gồm vốn tự có, vốn vay các tổ chức tín dụng.

7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Từ năm 2016 đến năm 2018, chia làm hai giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Quý IV năm 2016: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, xây dựng dự án.

b) Giai đoạn 2: Từ quý I năm 2017 đến năm 2018: Tiến hành thi công xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Theo quy định hiện hành về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Điều 3. Các điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án:

Nhà đầu tư có trách nhiệm:

1. Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để được hướng dẫn trình tự thủ tục đảm bảo đúng quy định.

2. Giá bán nhà: Đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu giá bán nhà ở xã hội cho phù hợp theo quy định tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014.

3. Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

4. Xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai dự án gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và kiểm tra.

5. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư, nếu Nhà đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án thì Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi chủ trương đầu tư dự án, mọi thiệt hại Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Theo dõi, giám sát tiến độ triển khai dự án.

b) Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hướng dẫn Nhà đầu tư nộp tiền phần diện tích 5% quỹ đất ở tại dự án Khu dân cư Thường Thạnh và Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long.

b) Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

c) Quản lý việc sử dụng đất, theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà đầu tư theo đúng quy định.

3. Sở Xây dựng: Quản lý về quy hoạch, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục xây dựng công trình theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng: Quản lý việc đầu tư xây dựng đúng quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2684/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 22/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2684/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331364