• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2687/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2687/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2687/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 555/TTr-CP ngày 23/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2687/QĐ-CTN ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 29/3/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: August-Ruf-Straße 17, 78224 Singen

Giới tính: Nữ

2.

Ngụy Hồng Minh, sinh ngày 20/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kesselbergweg 4, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

3.

Đặng Thái Sơn, sinh ngày 24/02/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Westenfelder 42, 44866 Bochum

Giới tính: Nam

4.

Trần Thị Anh Thư, sinh ngày 15/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Westenfelder 42, 44866 Bochum.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2687/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2018   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2687/QĐ-CTN

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373938