• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2693/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2693/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 562/TTr-CP ngày 23/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-CTN ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Hải Lý, sinh ngày 15/3/1975 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 1-19-17-605 Mizonokuchi, Takatsuku, Kawasakishi, Kanagawaken

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 10/11/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 1-19-17-605 Mizonokuchi, Takatsuku, Kawasakishi, Kanagawaken

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Huỳnh Gia Tịnh, sinh ngày 13/7/2006 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Ayaseshi, Teraodai 2-10-6-1

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Đại, sinh ngày 18/01/1996 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken, Kobeshi, Sumaku, Ichinotanicho 2 chome 5-11

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Kỳ, sinh ngày 18/01/1996 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken, Kobeshi, Sumaku, Ichnotanicho 2 chome 5-11

Giới tính: Nam

6.

Lê Thị Nhựt, sinh ngày 15/5/1994 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Gunmaken, Ootashi, Kamidanakacho, 128 banchi 1 Furatsupuraza 201

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 09/7/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tokyoto, Akishimashi, Haijimacho, 4-1-22

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 08/9/2015 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto, Akishimashi, Haijimacho, 4-1-22

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, sinh ngày 04/7/2013 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto, Akishimashi, Haijimacho, 4-1-22

Giới tính: Nữ

10.

Phan Thị Hồng Phúc, sinh ngày 21/02/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gumaken, Otashi, Takaracho, 174 banchi 7 go

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 17/3/1998 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Gumaken, Otashi, Takaracho, 174 banchi 7 go

Giới tính: Nữ

12.

Tăng Thúy Phượng, sinh ngày 31/7/1995 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto, Machidashi, Haramachida 3-8-15-702

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Thanh Trang, sinh ngày 24/01/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogoken, Kasaishi, Hojocho, Hojo 452-3-3-103

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Duy Trí, sinh ngày 11/7/2003 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken, Kasaishi, Hojocho, Hojo 452-3-3-103

Giới tính: Nam

15.

Nguyễn Duy Kiệt, sinh ngày 11/7/2003 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken, Kasaishi, Hojocho, Hojo 452-3-3-103

Giới tính: Nam

16.

Nguyễn Mai Trâm, sinh ngày 18/5/1994 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken, Kasaishi, Hojocho, Hojo 452-3-3-103

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Công Phi, sinh ngày 25/11/1987 tại Bình Định

Hiện trú tại: Saitameken, Yashioshi, Oose 5-10-4-105

Giới tính: Nam

18.

Đỗ Thị Mỹ Lan, sinh ngày 28/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tokyoto, Toshimaku, Kamiikebukuro, 2-39-11 TS Raru 801

Giới tính: Nữ

19.

Huỳnh Thuận Phát, sinh ngày 23/01/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Chibaken, Chibashi, Hanamigawaku, Mizuho 1-16-7.

Giới tính: Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2693/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2018   Số công báo: Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2693/QĐ-CTN

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373944