• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 27/2006/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 27/2006/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2006/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/01/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 27/2006/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Đất nước.

Phương thức phát hành trái phiếu:

3.1- Phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước:

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyết định riêng.

3.2- Đấu thầu trái phiếu qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (sau đây gọi chung là Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

a. Đối tượng được tham gia đấu thầu trái phiếu là các thành viên thị trường đấu thầu trái phiếu qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu mua trái phiếu qua đấu thầu thì đăng ký với các thành viên của thị trường đấu thầu trái phiếu và các tổ chức được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

b. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm.

c. Lãi suất trái phiếu: hình thành qua kết quả đấu thầu.

d. Thời gian phát hành: từ ngày 15/02/2006 đến ngày 31/12/2006

3.3. Bảo lãnh phát hành trái phiếu:

a. Đối tượng được tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu: Là các tổ chức được phép bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định hiện hành.

b. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm.

c. Lãi suất trái phiếu và phí bảo lãnh phát hành được thỏa thuận giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành và Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định hiện hành.

d. Thời gian phát hành: từ ngày 15/02/2006 đến ngày 31/12/2006

Từ khóa: Quyết định 27/2006/QĐ-BTC

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9091