• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 270/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 270/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 270/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: ***
Ngày ban hành: 30/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/01/2007, BNN đã ban hành Quyết định 270/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

Cụ thể: Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 (sau đây gọi tắt là Ban chủ nhiệm Chương trình), gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách đính kèm theo Quyết định này.

Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ định hướng về cơ chế, chính sách, kế hoạch phối hợp hoạt động, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình theo nội dung, mục tiêu tại Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.

Từ khóa: Quyết định 270/QĐ-BNN-TCCB

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106567