• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 276/QĐ-QLD năm 2016 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 276/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH E.ve Vina tại văn thư số 062016/CV-E.VE ngày 06/6/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 24 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT

Tên sn phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Floria Whitening

67587/12/CBMP-QLD

05/11/2012

2

Mini Peach Lip Balm

67594/12/CBMP-QLD

05/11/2012

3

Expert Smoothing Primer

71222/13/CBMP-QLD

19/03/2013

4

Magic Lip Tint

76517/13/CBMP-QLD

02/07/2013

5

Tonymoly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack

76525/13/CBMP-QLD

02/07/2013

6

Tomatox Magic Massage Pack

76534/13/CBMP-QLD

02/07/2013

7

Tonymoly Kiss Lover Style
RD03.RD04.RD05.RD07.
PK03.PK08.PK09.PK10.PK11. OR03.OR05.

77178/13/CBMP-QLD

01/08/2013

8

Tonymoly Party Lover Gel Eyeliner Brown

77180/13/CBMP-QLD

01/08/2013

9

The Oriental Gyeol Goun Two way Pact SPF48 PA+++01

83079/13/CBMP-QLD

17/10/2013

10

The Oriental Gyeol Goun Two way Pact SPF48 PA+++02

83080/13/CBMP-QLD

17/10/2013

11

Prestige Carat Dual Concealer 01,02,03

83092/13/CBMP-QLD

17/10/2013

12

Tonymoly Peach Hand Cream

84227/13/CBMP-QLD

25/12/2013

13

Red Appletox Honey Cream

84230/13/CBMP-QLD

25/12/2013

14

Backstage Gel Eyeliner 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11

84236/13/CBMP-QLD

25/12/2013

15

TonyMoly Appletox Smooth Massage Peeling Cream

84238/13/CBMP-QLD

25/12/2013

16

Face Mix Cover Pot Concealer 01 Light Beige

93939/14/CBMP-QLĐ

24/09/2014

17

Face Mix Cover Pot Concealer 02 Natural Beige

93940/14/CBMP-QLD

24/09/2014

18

Easy Touch Cake Eyebrow 01,02

93950/14/CBMP-QLD

24/09/2014

19

Easy Touch Brush Eyeliner 01,02

93953/14/CBMP-QLD

24/09/2014

20

Easy Touch Gel Eyeliner 01, 02

93954/14/CBMP-QLD

24/09/2014

21

Kiss Kiss Lip Scrub

93956/14/CBMP-QLD

24/09/2014

22

Kiss Kiss Lip Essence Balm

93957/14/CBMP-QLD

24/09/2014

23

Delight Tony Tint 01, 02

102001/14/CBMP-QLD

07/10/2014

24

Triple Dome Eye Shadow 01, 02, 08, 10, 15, 16

102003/14/CBMP-QLD

07/10/2014

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH E.ve Vina (Địa chỉ: số 205 Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điu 3. Giám đốc Công ty TNHH E.ve Vina, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điu 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 276/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 276/QĐ-QLD

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317643