• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định 2818/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; hủy bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2818/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 25/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/9/2015, Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2818/QĐ-UBND công bố TTHC mới; hủy bỏ thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2015.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 để tin học hóa việc giải quyết các TTHC.

TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư là những thủ tục trong lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã tín dụng như: Thủ tục Đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã…

TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd cấp huyện trong lĩnh vực tài chính - kế hoạch như: Thủ tục Đăng ký hợp tác xã, thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia…

TTHC hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã như: Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã, thủ tục Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã…

TTHC hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực đấu thầu như: Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu, thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu…

TTHC hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd cấp huyện trong lĩnh vực tài chính - kế hoạch như: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã…

Quyết định 2818/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2015.

Từ khóa: Quyết định 2818/QĐ-UBND

396

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293093