• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 289/QĐ-UBND công bố đợt 5 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017

Tải về Quyết định 289/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỢT 5 DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 ca Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên gii;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 20/TTr-SCT ngày 17/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt 5 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 (Chi tiết như Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thương nhân tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện biên giới, các cơ quan liên quan và các thương nhân có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: CT, TC;
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục HQ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh;
- Vụ TMBG&MN, Cục XNK (Bộ CT);
- C
ác Sở: KH&ĐT, TC, YT, NN&PTNT;
- PCVP; các phòng
CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

DANH SÁCH

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN ĐỢT 5 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Tên thương nhân

Địa chỉ

Đin thoại

Ngành nghề kinh doanh

GCN ĐKKD

Đăng ký của thương nhân

1

Hộ kinh doanh Hoàng Quang Huy

Thửa đất số 459 Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0948 301 357

Bán buôn đồ dùng gia dụng, xe đạp, xe đạp điện, hóa mỹ phẩm, điện tử, nông, lâm thủy sản, đồ dùng gia đình

Số 14A 8012996 do UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 07/02/2017

Số 01/2017 ngày 13/02/2017

2

Công ty TNHH MTV T&S

Số 134 Ngô Quyền, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0253 719 958

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Số 4900761822 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/01/2016

Số 02/CV ngày 16/02/2017

3

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli VN

Số 6A Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

04 6248 457

Thương mại tổng hợp

Số 010203561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/9/2008

Số 15/ĐK-SL ngày 12/01/2017

4

Công ty TNHH Giao nhận Kim Phát ASIAN

P 15, tòa nhà Thành Đạt, số 3, Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

0313 6866 191

Xuất nhập khẩu

Số 0201745193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 03/10/2016

Số 01/2017 ngày 14/02/2017

5

Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương mại MANIGO

Số 42C, Ngõ 255, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

04 66879 393

Mua bán, XNK dịch vụ tng hợp

Số 0106783449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành ph Hà Nội cp ngày 06/3/2015

Số 02MANIGO- SCT/2017 ngày 14/02/2017

6

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Ceramic

Số 17 ngõ 486/14/16 tổ 17B đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

046 2913055

Kinh doanh nguyên vật liệu ngành công nghiệp và XNK hàng hóa

Số 0107601860 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2016

Số 01-CV/2017 ngày 14/02/2017

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 289/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 24/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 289/QĐ-UBND

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341579